Aktualności
Opublikowano: 2018-04-19

Prawie 8 mln zł na unowocześnienie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Rozwój innowacyjnych form kształcenia i sprawdzania wiedzy – EDR-SBS, upraktycznienie programów kształcenia oraz warsztaty, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia i szkolenia dla studentów i pracowników WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. To tylko część zadań, które uczelnia zrealizuje dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach zintegrowanych programów uczelni z programu POWER 2014-2020.

Projekt WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej pt. „Nowy wymiar studiowania w WSPiA” znalazł się w czołówce listy 100 projektów z całej polski, które otrzymają dofinansowanie. Wartość dofinansowania, jakie Uczelnia otrzyma od NCBiR to prawie 8 mln zł. Warto tu zaznaczyć, że dofinansowanie na podobnym poziomie otrzymały m.in. Uniwersytety, kształcące zdecydowanie więcej studentów niż WSPiA.

Dzięki projektowi pt. „Nowy wymiar studiowania w WSPiA” uczelnia zrealizuje aż 11 różnych zdań. Ich celem jest rozwój innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, unowocześnienie i upraktycznienie studiów oraz wyposażenie studenta w nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Projekt realizowany będzie przez cztery lata, aż do 2021 r.

Jak zaznacza prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, nowy projekt WSPiA pozwoli także na rozwój innowacyjnych form kształcenia i sprawdzania wiedzy, czyli systemu EDR-SBS. – Unijne dofinansowanie pozwoli nam na przygotowanie nowoczesnej „Sali tortur”, w której studenci zdają egzaminy w ramach systemu „SBS”. Przygotujemy także najnowocześniejsze rozwiązania pozwalające weryfikować wiedzę i kompetencje studentów. Nowe funkcjonalności zyska także Edukator, w którym studenci mają do dyspozycji materiały do nauki danego przedmiotu. Zbudujemy także nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną do prowadzenia e-wykładów oraz zakupimy najnowsze oprogramowanie do zarządzania biblioteką uczelnianą – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny.

Rektor WSPiA dodaje, że w projekcie przygotowanym przez Uczelnię praktycznie każdy element jest ważny i kluczowy dla rozwoju studentów i pracowników. – W najbliższym czasie przede wszystkim upraktycznimy i dostosujemy programy kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunkach „administracja // zarządzanie” oraz „bezpieczeństwo wewnętrzne” do potrzeb rynku pracy. W programach pojawi się jeszcze więcej konwersatoriów, ćwiczeń, warsztatów, pracowni praktycznych i zajęć w ramach Klinik: Przedsiębiorczości, Administracji i Bezpieczeństwa prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Dodatkowo studenci w ramach Bonu Edukacji Dodatkowej – BED będą mogli uczestniczyć w warsztatach z E-administracji, Rachunkowości, finansów i systemu podatkowego oraz Cyberbezpieczeństwa – wylicza prof. Jerzy Posłuszny.

Dodatkowo uczelnia kupi nowoczesne pomoce dydaktyczne do praktycznej nauki różnych przedmiotów. – Oprócz gier edukacyjnych z zakresu administracji, zarządzania i biznesu studenci będą mogli korzystać z interaktywnego symulatora zagrożeń internetowych pozwalającego na kreowanie zagrożeń w internecie. Pojawią się gry decyzyjne dotyczące procedur postępowania organów i służb w sytuacjach kryzysowych. Na projekcie skorzystają także pracownicy administracji WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, którzy uczestniczyć będą w specjalistycznych szkoleniach – wylicza Teresa Kubas-Hul, pełnomocnik rektora WSPiA ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Projekt pt. „Nowy wymiar studiowania w WSPiA” to jeden z 17 realizowanych przez WSPiA projektów Unijnych. Są on skierowane zarówno do studentów, jak i wykładowców, pracowników administracji WSPiA oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obejmują podnoszenie kompetencji, płatne staże dla studentów oraz rozwój infrastruktury WSPiA. Łącznie do 2022 r. na różne działania Uczelnia otrzyma ponad 22 mln zł.

Przemysław Pawlak

Dyskusja (0 komentarzy)