Aktualności
Szkoły wyższe
24 Marca
Opublikowano: 2019-03-24

Prawo na UJK z możliwością doktoryzowania

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Decyzję w tej sprawie wydała Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów. To 12. dziedzina w świętokrzyskiej uczelni z uprawnieniami do doktoryzowania.

– Ta decyzja jest dla nas bardzo nobilitująca – dokonuje się w zakresie dyscypliny niezwykle istotnej z punktu widzenia aktywności akademickiej, w wymiarze ogólnopolskim i naszego uniwersytetu. Pokazuje też, jak dużą pracę wykonaliśmy i jak szybko rozwija się uczelnia – podkreśla rektor prof. Jacek Semaniak.

Kierunek administracja ruszył na ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej w 2008 roku, a w 2015 naukę rozpoczęli pierwsi studenci prawa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Prof. Jerzy Jaskiernia, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania podkreślił, że decydujący był rozwój kadry naukowej.

– W Warszawie i Krakowie zorganizowanie kadry akademickiej kształcącej prawników jest proste. W Kielcach zaczynaliśmy niemal od zera, a dzisiaj nasza kadra prawnicza to 12 profesorów i doktorów habilitowanych, 21 doktorów w zakresie nauk prawnych. To są w dużej części kielczanie, którzy tu mieszkają, a nie tylko dojeżdżają. Tworzy to perspektywę na przyszłość – uważa prof. Jaskiernia.

Rozpoczęcie pierwszych przewodów doktorskich w zakresie nauk prawnych planowane jest na kwiecień tego roku. Dla Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania to istotne, gdyż prawo to drugi kierunek z możliwością doktoryzowania – pierwszy to politologia. W nowej ustawie o szkolnictwie wyższym to konieczny warunek do otworzenia szkoły doktorskiej.

Obecny Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego rozpoczął funkcjonowanie we wrześniu 1992 r. jako Wydział Zarządzania i Administracji ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Uniwersytet Jana Kochanowskiego to największa państwowa uczelnia w regionie świętokrzyskim. W ramach 49 kierunków prowadzonych na uczelni, studiuje ponad 11,5 tysiąca osób. UJK zatrudnia ok. 1,4 tys. osób, w tym 894 nauczycieli akademickich.

Źródło: UJK

 

Dyskusja (0 komentarzy)