Aktualności
Szkoły wyższe
27 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-27

Prestiżowa akredytacja dla logistyków z UŁ

Kierunek logistyka na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał akredytację na zgodność z wymogami międzynarodowego certyfikatu ELA (European Logistics Association). Potwierdza on, że programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. 

Jak wynika z Raportu Rocznego 2018 Transport Logistyka Polska, jednym z największych problemów sektora jest brak pracowników. Kierunek logistyka na Wydziale Zarządzania UŁ powstał już w 2007 roku – jako jeden z pierwszych w Polsce – w odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców z sektora TSL (Transport-Logistyka-Spedycja). Studia logistyczne na Wydziale Zarządzania UŁ skoncentrowane są na procesach transportowo-magazynowych (poziom licencjacki) oraz organizacji przepływu towarów w łańcuchach dostaw i procesach zakupowych (poziom magisterski), a ich program opiera się na najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej, spełniającej światowe standardy edukacyjne. Potwierdzeniem tego jest pozytywny wynik akredytacji kierunku na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Kierunek logistyka na Wydziale Zarządzania UŁ spełnił wymagania akredytacyjne w 91%, co jest jednym z najlepszych rezultatów w Polsce.

Absolwenci, którzy po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku logistyka kontynuowali je na II stopniu o specjalności zarządzanie łańcuchem dostaw i uzyskali średnią ocen z przedmiotów realizujących standardy ELA nie niższą niż 4,0 mają prawo do przystąpienia do procesu certyfikacji Candidate European Senior Logistician. Certyfikat jest międzynarodowym potwierdzeniem zdobytej na Uniwersytecie Łódzkim wiedzy. Certyfikaty Candidate European Senior Logistician (cESLog) wydawane są na okres 5 lat. Certyfikacja cESLog dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia I stopnia na kierunku logistyka w roku akademickim 2018/2019.

Posiadacz certyfikatu może w trakcie kariery zawodowej ubiegać się o certyfikat kompetencji zawodowych poprzez poddanie swojego doświadczenia zawodowego ocenie podczas egzaminu Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne. Certyfikat European Junior Logistician wymaga 2 lat aktywnej pracy w obszarze logistyki rozwijającej umiejętności pracownika. Certyfikat European Senior Logistician wymaga 5 lat aktywnej praktyki na samodzielnym Stanowski doradczym lub zarządzaniu ludźmi. Certyfikaty kompetencji zawodowych European Logistician wydawane są bezterminowo.

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki poprzez przeprowadzenie przewodu certyfikacji w Centrum Transferu Wiedzy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, jako Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association). Certyfikaty European Logistician są cenionym przez przedsiębiorstwa atutem nie tylko w staraniach o pracę, ale także przy planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

– W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę różne umiejętności, w tym: wnioskowania, radzenia sobie z zadaniami, pracy w grupie czy znajomość języków obcych, a akredytacja ELA z całą pewnością będzie dodatkowym atutem – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Zarządu Dachser.

Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce do roku 2018 przyznał ponad tysiąc certyfikatów European Junior Logistician i 140 certyfikatów European Senior Logistician. System certyfikacji kompetencji zawodowych ELA jest wysoko ceniony przez podmioty gospodarcze działające w sektorze usług logistycznych oraz w sektorze produkcyjnym przedsiębiorstw funkcjonujących w łańcuchach dostaw w Austrii, Belgii, Chinach. Czechach, Danii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Rosji, Finlandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech.

– Uzyskanie certyfikatu ELA pozwala na zrozumienie działania procesów logistycznych w makroskali. Jest to certyfikat honorowany na arenie międzynarodowej, a jak wiadomo łańcuchy dostaw funkcjonują w tzw. globalnej wiosce. Daje managerom potwierdzenie zarówno wiedzy, jak i kompetencji w obszarze logistyki. Zdobycie certyfikacji ELA zmieniło moje perspektywy zawodowe. Połączenie dyplomu Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków  z doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie wykorzystania nowych narzędzi, tj. zaawansowanym przetwarzaniem big data oraz kompetencji managerskich, stworzyło dla mnie podstawy do rozwoju zawodowego w konkurencyjnych łańcuchach dostaw. Obecnie zajmuję się prognozowaniem zapotrzebowania na gaz ziemny w skali kraju w centrali PGNiG SA. Myślę, że certyfikacja ELA jest szansą dla studentów kierunku logistykapodkreśla Adam Maciejewski, specjalista ds. prognozowania PGNiG SA.

Początki Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków sięgają 1997 roku, kiedy powstała Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Certification Board of Logistics – ECBL). Pozostaje ona w ścisłym związku z Europejskim Towarzystwem Logistycznym (ELA). W oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, ECBL koordynuje i nadzoruje certyfikację zawodową logistyków w wielu krajach Europy, a także poza nią.

Agnieszka Wołowiec, źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)