Aktualności
Szkoły wyższe
12 Czerwca
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2020-06-12

Uprawnienia doktorskie dla Instytutu Muzyki UMCS

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, na wniosek Instytutu Muzyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne.

W Polsce dominującą grupę szkół wyższych z podobnymi uprawnieniami stanowią uczelnie jednorodne dyscyplinowo, tzn. akademie muzyczne. UMCS znalazł się w wąskim gronie uprawnionych do nadawania stopnia doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych dzięki konsekwentnemu i stabilnie realizowanemu programowi rozwoju Instytutu Muzyki. Na ten sukces wpływ miało wiele elementów, takich jak: wysoka pozycja Wydziału Artystycznego (kategoria A), wysoki poziom kształcenia Instytutu Muzyki (pozytywna ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej), prowadzenie aktywnej działalności artystycznej na arenie międzynarodowej i krajowej oraz spełnienie wszelkich wymogów formalnych. Osiągnięcia te stanowiły podstawy do wystąpienia przez Instytut Muzyki z wnioskiem o uprawnienia. Liczący blisko 250 stron dokument powstał na podstawie zebranych efektów działalności naukowej i artystycznej studentów oraz członków kadry z ostatnich trzech lat.

Przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne znacząco podnosi znaczenie Instytutu Muzyki UMCS w polskim szkolnictwie wyższym. W efekcie tego każda osoba rozpoczynająca swoje kształcenie w Instytucie ma jednocześnie możliwość kontynuowania nauki i rozwoju nie tylko na drugim stopniu, lecz (już wkrótce) także w szkole doktorskiej.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)