Aktualności
Szkoły wyższe
06 Marca
Źródło: UMB
Opublikowano: 2020-03-06

Prof. Adam Jacek Krętowski jedynym kandydatem na rektora UMB

Prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski, obecny rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jest jedynym kandydatem na rektora uczelni na kadencję 2020–2024. To powtórka sytuacji sprzed czterech lat, gdy również był jedynym pretendentem do kierowania UMB.

Na zgłoszenia nazwisk kandydatów na rektora Uczelniana Komisja Wyborcza oczekiwała w piątek, 6 marca, w godzinach 10:00–12:00. Okazało się, że wpłynęła tylko jedna kandydatura: obecnego rektora prof. Adama Jacka Krętowskiego. Przed czterema laty, gdy po raz pierwszy starał się o stanowisko rektora, też był jedynym chętnym. Otrzymał wówczas 92 głosy w 94-osobowym Kolegium Elektorów.

Z białostocką uczelnią zawodowo związany jest od blisko 30 lat. W latach 2008–2016 był prorektorem ds. nauki. W 1991 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku (poprzedniczka UMB). W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2001 roku – stopień doktora habilitowanego, a w 2006 roku – otrzymał tytuł profesora. Posiada specjalizację z diabetologii, endokrynologii oraz chorób wewnętrznych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół patogenezy i prewencji chorób metabolicznych i medycyny spersonalizowanej. Jest pomysłodawcą utworzenia i kierownikiem Centrum Badań Klinicznych UMB. Tworzył także Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Bioinformatyki i Analizy Danych.

W latach 2006–2014 pełnił wielokrotnie funkcję Recenzenta oraz Eksperta Komisji Europejskiej, uczestnicząc w ocenie projektów europejskich w ramach 7 Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. W 2015 roku otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia I stopnia za osiągnięcia organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za działania, które znacząco wpłynęły na jakość badań naukowych, prac rozwojowych i jakość kształcenia na UMB oraz na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wybory rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kadencję 2020–2024 odbędą się 13 marca.

MK, źródło: KRAUM

Dyskusja (0 komentarzy)