Aktualności
Szkoły wyższe
21 Marca
Fot. Zbigniew Sulima
Opublikowano: 2022-03-21

Prof. Alberto Sangiovanni-Vincentelli z tytułem d.h.c. AGH

Prof. Alberto Sangiovanni-Vincentelli, wybitny specjalista w obszarze mikroelektroniki, został 18 marca doktorem honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Procedurę przyznania tytułu zapoczątkowała w 2016 r. Rada Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Poparcia udzieliła Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Zaszczytna godność została przyznana przez Senat AGH w 2019 r. za ogromny wkład w przełomowe rozwiązania w automatycznym projektowaniu złożonych układów elektronicznych, które przyczyniły się do rozwoju mikroelektroniki w AGH.

Nasz doktor honorowy oprócz tego, że jest znakomitym naukowcem i świetnym nauczycielem akademickim, bardzo aktywnie łączy to powołanie z działalnością biznesową – jest założycielem dwóch wiodących firm, potentatów Doliny Krzemowej produkujących oprogramowanie do projektowania i symulacji układów scalonych: Cadence Design Systems i Synopsys. Narzędzia tych firm są w użyciu naszej uczelni od przeszło 30 lat – wtedy bowiem przystąpiła ona do europejskich programów wspierania mikroelektroniki – zaznaczył podczas uroczystości nadania tytułu prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński, dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Wygłaszający laudację prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji dodał, że dokonania naukowe prof. Sangiovanniego-Vincentellego, a w szczególności stworzenie narzędzi do projektowania układów scalonych ASIC, pozwalają studentom na poszerzanie praktycznej wiedzy, a absolwentom – na zdobycie atrakcyjnej pracy.

Osiągnięcia prof. Sangiovanni‑Vincentellego pokazujące, jak badania naukowe można łączyć z biznesem, mogą być też inspiracją dla środowiska akademickiego AGH – zauważył laudator.

Zebrani w auli goście oraz osoby śledzące transmisję online wysłuchały wykładu pt. „Rola nauki i innowacji w nowej rzeczywistości”. Prof. Alberto Sangiovanni-Vincentelli omówił w nim wpływ pandemii COVID-19 na poszczególne sektory gospodarki i wskazał możliwości, jakimi dysponują nauka i innowacje, aby pomóc radykalnie zmienić postrzeganie granic między różnymi gałęziami przemysłu i modelami biznesowymi.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)