Aktualności
Szkoły wyższe
12 Grudnia
Fot. Michał Święcicki
Opublikowano: 2019-12-12

Prof. Aleksander Kośko doktorem honoris causa URz

Prof. Aleksander Kośko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uroczystość zwieńczyła jubileusz 20-lecia Instytutu Archeologii podkarpackiej uczelni. 

Laudację wygłosił prof. dr hab. Andrzej Pelisiak, który przyznał, że publikacje prof. Kośki były jednymi z pierwszych, które czytał, rozpoczynając studia archeologiczne.

– Dla mnie dzisiejsza uroczystość jest szczególnie wzruszająca. Znam Profesora od bardzo dawna, był i jest dla mnie autorytetem naukowym i moralnym (…) Najwyższy poziom naukowy, cechy urodzonego dydaktyka, sprawnego organizatora, a wszystko to przyodziane w znakomicie skrojony garnitur wielkiej kultury osobistej, czynią profesora Aleksandra Kośko osobistością pod każdym względem wybitną. Jest uznanym autorytetem znanym z odwagi, kompetencji i wysokich kwalifikacji intelektualnych. Uczynny i koleżeński, zawsze życzliwy Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, ma w tutejszym Instytucie Archeologii swoich przyjaciół i współpracowników.

Prof. dr hab. Aleksander Kośko urodził się w Bydgoszczy w 1948 roku, ale tradycją rodzinną i wychowaniem zakorzeniony jest w Wilnie. Całą swoją drogę naukową przemierza na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem Katedry Archeologii UAM (1971), tam też broni w 1976 roku pracę doktorską opublikowaną (Rozwój kulturowy społeczeństw Kujaw w okresach schyłkowego neolitu i wczesnej epoki brązu). W 1981 roku, na podstawie pracy Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska (Poznań 1981), uzyskał stopień doktora habilitowanego. Kolejne szczeble w jego życiu naukowym wyznaczają daty: 1991 (zostaje profesorem UAM), 1995 (zostaje profesorem nadzwyczajnym) i 2000 (zostaje profesorem zwyczajnym).

źródło: URz

Dyskusja (0 komentarzy)