Aktualności
Szkoły wyższe
20 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-20

Prof. Alina Kowalczykowa oraz dr hab. Halina Krukowska doktorami honoris causa UwB

Prof. dr hab. Alina Kowalczykowa oraz dr hab. Halina Krukowska odebrały 11 kwietnia 2018 r. tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Filologicznego i Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

Jak mówił podczas swojego wystąpienia prof. dr hab. Jarosław Ławski, jeden z promotorów, a jednocześnie dziekan Wydziału Filologicznego, uroczystość wręczenia tytułów doktora honoris causa to wielkie święto całej uczelni, nie tylko środowiska filologicznego.

– Chciałbym obu uhonorowanym Paniom Profesor szczerze i gorąco podziękować za dokonania ich życia, tak krzepiące w czasach zmienności i niepewności. Pozwolę sobie wyrazić nadzieję, iż siła płynąca z Waszego dorobku da nam nadzieję, by z wiarą patrzeć w przyszłość nauki, filologii i Uniwersytetu, który niedawno obchodził swe XX-lecie – powiedział prof. Ławski.

Prof. Alina Kowalczykowa wniosła ogromny wkład w rozwój polskiego literaturoznawstwa. Jest autorką m.in. monumentalnych słowników do badań nad literaturą XIX wieku, monografii poświęconych Juliuszowi Słowackiemu i Antoniemu Słonimskiego, zbiorów źródeł, opracowań tekstów poetyckich i dramatycznych. Od początku lat 90. XX wieku stale współpracuje ze środowiskiem filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Wspierała aktywnie i skutecznie starania Wydziału Filologicznego o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa. Stale uczestniczy w rozwoju kadry naukowej jednostki jako recenzent rozpraw doktorskich i monografii, jest aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych, regularnie wygłasza wykłady gościnne. Przekazuje też bibliotekom białostockim książki, rękopisy, których jest znanym kolekcjonerem. W 1997 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Senat UwB nadał prof. Alinie Kowalczykowej godność doktora honoris causa w uznaniu jej wkładu w badania nad literaturą i kulturą polską, ale też w rozwój kadry naukowej Uniwersytetu w Białymstoku oraz za stworzenie ogólnopolskiego ruchu nauczycieli-polonistów.

Dr hab. Halina Krukowska z białostocką polonistyką związana jest od 1969 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Białymstoku, przekształconej następnie w Filię Uniwersytetu w Warszawskiego. Od 1997 do 2006 roku pracowała na Uniwersytecie w Białymstoku, kierując najpierw Zakładem Literatury Polskiej, a następnie powstałym z jej inicjatywy Zakładem Literatury Oświecenia i Romantyzmu. W swej karierze zawodowej pełniła m.in. funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UwB. Halina Krukowska stworzyła w Białymstoku silny ośrodek badań nad polskim i europejskim romantyzmem. W roku 1993 zainaugurowała prace zespołu redakcyjnego Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm”, której przez wiele lat pozostawała redaktorem naczelnym. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Naukowej Serii. Ponadto badaczka wchodzi w skład rady naukowej dwóch serii wydawniczych: „Colloquia Orientalia Bialostocensia” oraz „Przełomy/ Pogranicza. Studia Literackie”.

Tytuł doktora honoris causa jest wyrazem uznania dla dorobku naukowego dr hab. Haliny Krukowskiej, jej wkładu w stworzenie białostockiej szkoły badań nad literaturą romantyzmu, a także jej udziału w wychowaniu pokoleń polonistów i badaczy literatury.

Uroczystość miała miejsce w roku jubileuszowym białostockiej, uniwersyteckiej humanistyki – w 2018 r. świętuje ona bowiem swoje 50-lecie. Na promocję przybyli licznie m.in. obecni oraz byli pracownicy Wydziału Filologicznego UwB, jego studenci i absolwenci, a także reprezentanci środowiska naukowego z całej Polski.

Do tej pory Senat Uniwersytetu w Białymstoku nadał godność doktora honoris causa łącznie 17 osobom.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)