Aktualności
Szkoły wyższe
29 Lipca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2019-07-29

Prof. Andrzej Betlej dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu

Dr hab. Andrzej Betlej, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, zastąpi prof. Jana Ostrowskiego na stanowisku dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Z kolei dyrektorem MNK zostanie dr hab. Andrzej Szczerski. Wszyscy trzej są związani z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmiany będą obowiązywać od początku przyszłego roku.

O zmianach w krakowskich muzeach poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prof. Jan Ostrowski – wybitny muzealnik, wieloletni pracownik naukowy Instytutu Historii Sztuki UJ i uznany międzynarodowy autorytet w dziedzinie historii sztuki, po 30 latach pracy na Wawelu postanowił przejść na emeryturę.

– Andrzej Betlej i Andrzej Szczerski to doświadczeni, a jednocześnie jeszcze młodzi, wybitni historycy sztuki i muzealnicy. Cieszę się więc, że te instytucje będą prowadzone przez tak odpowiedzialne, profesjonalnie przygotowane, wybitne osoby – mówi cytowany na stronie resortu wicepremier Piotr Gliński.

Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ, pracuje w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce nowożytnej, a zwłaszcza na architekturze i rzeźbie na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Jest osobą znaną w środowisku naukowym historyków sztuki. Z jego inicjatywy powstała stała Konferencja Dyrektorów Instytutów Historii Sztuki w Polsce. Jest członkiem Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w latach 2003–2008 członek Zarządu Głównego), Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Od 2012 roku jest członkiem-ekspertem Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk. Od 2015 roku członek Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Stanowisko dyrektora MNK objął 1 stycznia 2016 roku.

Z kolei dr hab. Andrzej Szczerski również związany jest z Instytutem Historii Sztuki UJ. Wykładał także na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i na Uniwersytecie St Andrews w Wielkiej Brytanii. Jest stypendystą zagranicznych uczelni i instytutów badawczych, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium, Universita per Stanieri w Perugii. Laureat stypendium krajowego dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2009 roku został prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA). Od 2005 roku członek Kapituły Eksperckiej przy Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. W latach 2002-2005 był kuratorem cyklu wykładów „Projektowanie nowoczesności” w Instytucie Goethego i British Council w Krakowie.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)