Aktualności
Szkoły wyższe
24 Maja
Źródło: www.sggw.pl
Opublikowano: 2019-05-24

Prof. Andrzej Chwalibog doktorem honoris causa SGGW

Prof. Andrzej Chwalibog został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Otwierając uroczystość prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW, mówił o drodze zawodowej laureata, która jest doskonałym przykładem „promowania polskiego środowiska naukowego na świecie”.

Andrzej Chwalibog urodził się 8 sierpnia 1947 roku w Gdańsku. W 1971 roku ukończył z wyróżnieniem studia zootechniczne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1974–1975 odbył dwa staże naukowe: w National Research Institute of Animal Science w Kopenhadze (jako stypendysta FAO) oraz w Uniwersytecie Hohenheim w Stuttgarcie. Pracę naukową kontynuował w Katedrze Fizjologii Zwierząt, Biochemii i Chemii Analitycznej Instytutu Nauk o Zwierzętach w Kopenhadze. W 1985 roku doktor A. Chwalibog uzyskał stopień Doctor of Science i awansował na stanowisko associate professor w Uniwersytecie Kopenhaskim. W 1995 roku został mianowany profesorem i jednocześnie kierownikiem Zakładu Fizjologii i Żywienia (Division of Physiology and Nutrition). Z inicjatywy profesora w 2003 roku powstały dwa centra: Centre of Experimental Nutrition and Physiology i Instrument Centre for Indirect Calorimetry and Stable Isotopes. Ich głównym zadaniem była koordynacja wykorzystania unikalnej infrastruktury badawczej i integracja kadry naukowej uniwersytetów w Kopenhadze oraz Aarhus, a także umiędzynarodowienie badań. W tym samym roku na Uniwersytecie Kopenhaskim utworzył jedną z pierwszych szkół doktorskich – Research School in Animal Nutrition and Physiology.

Od początku swojej pracy naukowej zajmował się problemami metabolizmu energii i białka u zwierząt. Wyniki jego badań stały się podstawą zaleceń żywieniowych dla różnych gatunków zwierząt. Zainicjował  też nowatorskie badania przemian energetycznych i białkowych u bydła i trzody chlewnej. Był także zaangażowany w badania przemiany energii u człowieka przy zróżnicowanym odżywianiu się i przy różnej aktywności. W pierwszej dekadzie XXI wieku w większym stopniu skoncentrował swe badania na wyjaśnieniu procesów przemiany składników pokarmowych i energii na poziomie nie tylko ogólnoustrojowym, lecz również komórkowym i molekularnym.

W 2007 roku prof. Chwalibog jako jeden z pierwszych rozpoczął badania dotyczące zastosowania nanocząstek srebra, złota i miedzi jako alternatywnych dodatków paszowych w żywieniu zwierząt. We wspólnych badaniach z Katedrą Żywienia i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW opracowano metodę podawania nanocząstek in ovo. Badania te wykazały, że podawane w odpowiednich ilościach nanocząstki, a zwłaszcza srebra i niektórych form alotropowych węgla skoniugowanych z aminokwasami, mogą stymulować status immunologiczny, antyoksydacyjny, jak również optymalizować rozwój mięśni w okresie embrionalnym kury. W ostatniej dekadzie w tym samym zespole prowadził badania nad zastosowaniem nanotechnologii w terapii nowotworów. Doświadczenia koncentrowały się na stworzeniu nanomolekuł, opartych przede wszystkim na grafenie, służących onkologicznej terapii celowanej.

Wyniki swoich badań Profesor A. Chwalibog przedstawił w 428 publikacjach, w tym 216 zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych. Całość uzupełnia współautorstwo 43 książek i kompendiów i 169 komunikatów naukowych. O znaczeniu tych prac świadczy 3355 cytowań zarejestrowanych w bazie Google Scholar i indeks h = 31. W bazie Web of Science odnotowano 1860 cytowań i indeks h = 22.

Dorobek zawodowy Pana Profesora doceniła królowa Danii Małgorzata II, nadając Mu tytuł Knight of the Dannebrog Order.

Źródło: SGGW

Dyskusja (0 komentarzy)