Aktualności
Szkoły wyższe
05 Marca
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-03-05

Prof. Andrzej Sokala jedynym kandydatem na rektora UMK

Tylko jeden kandydat będzie ubiegał się o stanowisko rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierujący dotychczas uczelnią prof. Andrzej Tretyn nie mógł startować w wyborach. 

Termin zgłaszania kandydatów na rektora UMK minął w południe 18 lutego. Zgodnie z ustawowymi wymogami do wyborów nie mógł przystąpić prof. Andrzej Tretyn, który od dwóch kadencji (od 2012 roku) kieruje uczelnią. Do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej wpłynęły cztery zgłoszenia: trzy od grup senatorów i jedna od Rady Uczelni. Wszystkie dotyczyły tej samej kandydatury: prof. dr. hab. Andrzeja Sokali.

Prof. Andrzej Sokala urodził się w 1955 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Studia ukończył w 1978 r., stopień doktora uzyskał w 1989 roku, dziesięć lat później habilitował się, a w 2011 r. został profesorem. Zajmuje się prawem rzymskim oraz prawem wyborczym. Od 1981 roku jest zawodowo związany z Katedrą Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UMK, a od 2000 r. pełni funkcję jej kierownika. W 2008 r. został także kierownikiem Centrum Studiów Wyborczych na UMK. W latach 2005–2012 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji. W marcu 2012 r. został wybrany na prorektora UMK ds. studenckich i polityki kadrowej. Stanowisko to zajmuje do dziś. W latach 1991–2004 był dyrektorem toruńskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a w 2003 roku został członkiem Trybunału Stanu. Był także profesorem w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Podczas jednego ze spotkań w trakcie kampanii wyborczej przedstawił nazwiska trzech spośród pięciu kandydatów na stanowiska prorektorów. Byliby to: prof. Wojciech Wysota z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (ds. badań naukowych), prof. Włodzimierz Jaskólski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem gospodarczym) oraz prof. Przemysław Nehring z Wydziału Humanistycznego (ds. kształcenia).

Kolegium Elektorów wybierze nowego rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 12 marca.

MK, źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)