Aktualności
Szkoły wyższe
16 Marca
Źródło: www.pwsip.edu.pl
Opublikowano: 2020-03-16

Prof. Dariusz Surowik kandydatem na rektora PWSIiP w Łomży

Prof. Dariusz Surowik, obecny rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, jest jedynym kandydatem na rektora uczelni w kadencji 2020–2024. Wybory odbędą się 18 marca.

Kandydaturę dr. hab. Dariusza Surowika, prof. PWSIiP, wskazało zarówno Kolegium Elektorów, jak i Rada Uczelni. Z łomżyńską uczelnią związany jest od 2004 roku. W latach 2012–2017 był pełnomocnikiem rektora ds. nauki i współpracy z zagranicą, a w 2017 roku został trzecim rektorem założonej w 2004 roku uczelni.

Jest absolwentem studiów matematycznych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2015 roku. Tematyka jego zainteresowań badawczych obejmuje logikę formalną, logiki modalne, logiki temporalne, temporalną reprezentację wiedzy, logiki programów, filozofię czasu, sztuczną inteligencję, matematyczną teorię gier i decyzji, teorię liczb, statystykę, ekonometrię.

Jest autorem ponad 50 prac naukowych, w tym wielu publikacji w czasopismach znajdujących się w wykazie ERIH (The European Reference Index for the Humanities). Wygłaszał referaty na ponad 50 konferencjach w kraju i za granicą, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Finlandii, Chorwacji, Białorusi, w tym kilkakrotnie jako Invited Speaker. Jest członkiem Komitetów Programowych i Organizacyjnych konferencji krajowych, w tym Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Przewodniczył obradom sesji naukowej w VI European Congress of Analytical Philosophy. Od 2005 roku jest sekretarzem redakcji czasopisma „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”. Stypendysta International Center for Computational Logic. Zasiada w międzynarodowych towarzystwach naukowych: American Mathematic Society, The Association for Symbolic Logic oraz European Network for Social Intelligence. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Jest jedynym rektorem polskich uczelni w ministerialnym zespole do spraw monitorowania i wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.

MK, źródło: PWSIiP

Dyskusja (0 komentarzy)