Aktualności
Szkoły wyższe
16 Stycznia
Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
Opublikowano: 2018-01-16

Prof. dr hab. Wiesław Osiński doktorem honoris causa AWF we Wrocławiu

Prof. dr. hab. Wiesław Osiński urodził się w Poznaniu i tam również ukończył szkołę podstawową, średnią i studia wyższe. W macierzystej uczelni piastował najwyższe stanowisko – był rektorem dwóch kadencji: 1990-1993 i 1993-1996. W tym czasie, z wyboru rektorów poznańskich uczelni, pełnił również inne zaszczytne funkcje, najpierw wiceprzewodniczącego, a w kolejnej kadencji przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Miasta Poznania oraz prezydenta Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Profesor brał także udział w tworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, a w latach 1999-2008 był jej rektorem. W  uznaniu zasług dla tworzenia uczelni oraz przyczynienia się do powołania Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przyznano mu w 2009 roku godność Honorowego Obywatela Miasta Leszna.

Obszar zainteresowań naukowych prof. Osińskiego to teoria wychowania fizycznego, antropomotoryka i gerokinezjologia. W swoim dorobku naukowym uczony posiada ponad 250 oryginalnych artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach. Jest autorem znakomitych monografii i ogólnopolskich podręczników, takich jak: Antropomotoryka (AWF w Poznaniu 2000 i 2003), Teoria wychowania fizycznego (AWF w Poznaniu 2011), Gerokinezjologia. Nauka aktywności fizycznej w wieku starszym (PZWL 2013), Nadwaga i otyłość. Aktywność fizyczna w profilaktyce i terapii (PZWL 2016). Dokonuje w nich syntezy wyników badań naukowych, przedstawia koncepcje teoretyczne, porządkuje wiedzę.

Prof. Wiesław Osiński kierował grantami naukowymi i uczestniczył w badaniach międzynarodowych. Potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego zgłaszanych koncepcji badawczych było przyznanie przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzech grantów badawczych.

Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w dniu 29 czerwca 2017 r. podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Wiesławowi Osińskiemu na wniosek Rady Wydziału Wychowania Fizycznego AWF Wrocław.

Ireneusz Cichy

Dyskusja (0 komentarzy)