Aktualności
Szkoły wyższe
17 Kwietnia
Źródło: www.prawo.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2019-04-17

Prof. Emil Pływaczewski w jury „kryminologicznego nobla”

Prof. Emil W. Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, został wybrany na członka jury Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej – niezależnego międzynarodowego organu selekcjonującego i mianującego laureatów nagrody.

Sztokholmski „nobel kryminologiczny” jest prestiżową międzynarodową nagrodą w dziedzinie kryminologii, utworzoną pod egidą szwedzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Przyznawany jest naukowcom za wybitne osiągnięcia w badaniach kryminologicznych oraz stosowanie wyników tych badań w celu ochrony praw człowieka i ograniczenia przestępczości. W skład jury wchodzą wybitni kryminolodzy – uznani na całym świecie naukowcy, wybitni praktycy reprezentujący organy ścigania, a także dotychczasowi laureaci nagrody. W skład 11-osobowego gremium, obok prof. Pływaczewskiego, wchodzą: Beatriz Abizanda (Kostaryka), prof. Susanne Karstedt (Australia), prof. Candance Kruttschnitt (Kanada), prof. Friedrich Lösel (Niemcy), prof. Tiyanjana Maluwa (RPA), Peter William Neyroud (Wielka Brytania), prof. Jerzy Sarnecki (Szwecja), prof. Lawrence W. Sherman (USA), prof. Hiroshi Tsutomi (Japonia), prof. David Weisburd (USA/Israel).

Prof. Emil W. Pływaczewski jest pierwszym polskim kryminologiem w składzie jury Sztokholmskiej Nagrody Kryminologicznej. Specjalizuje się w dziedzinach prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Był stypendystą renomowanych fundacji na uniwersytetach w Kolonii, Würzburgu, Berlinie, Münster i Giessen, na uniwersytecie w Bernie oraz w Bazylei. Jest uznanym ekspertem w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jak również wiodącym przedstawicielem polskiej kryminologii zapraszanym na najbardziej prestiżowe zagraniczne kongresy i konferencje organizowane przez Radę Europy, Europejską Akademię Prawa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Kryminologii, Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Karnego, Amerykańskie Stowarzyszenie Kryminologii, a także inne zagraniczne, międzynarodowe i krajowe organizacje oraz instytucje.

Jest jedynym przedstawicielem polskiego środowiska naukowego, który czynnie uczestniczył we wszystkich kolejnych sześciu Kongresach ONZ nt. zapobiegania przestępczości i sprawiedliwości karnej (postępowania z przestępcami). Jest ponadto jedynym polskim kryminologiem, który od 1997 r. w USA i w Kanadzie wygłaszał referaty na kolejnych 21 największych na świecie forach kryminologicznych, tj. dorocznych konferencjach Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (ASC).

Profesor Pływaczewski prowadził również wykłady w instytucjach związanych z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości w Niemczech, Holandii, Grecji, Indiach oraz USA w 2011 r. Jest autorem łącznie ponad 450 publikacji, 78 spośród nich zostało opublikowanych w prestiżowych wydawnictwach i periodykach naukowych m.in. w Austrii, Holandii, Niemczech, Chinach, Japonii, Grecji, USA, RPA, Rosji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Współtworzył i twórczo rozwija Sieć Naukowo-Badawczą „Podlasie – Warmia i Mazury” z udziałem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Na szczególną uwagę zasługuje kierowanie przez profesora Emila Pływaczewskiego interdyscyplinarnymi projektami badawczymi z udziałem około 350 przedstawicieli nauki i praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Łączy się to także z jego działalnością w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW), której jest współzałożycielem, a od maja 2005 roku koordynatorem głównym.

MK, źródło: UwB, UWM

 

Dyskusja (0 komentarzy)