Aktualności
Szkoły wyższe
28 Czerwca
Opublikowano: 2018-06-28

Doktorat h.c. dla prof. Ewy Kuligowskiej

26 czerwca 2018 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego profesor Ewa Kuligowska – niekwestionowany autorytet światowej radiologii, pionierka rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczyni ultrasonografii zabiegowej – odebrała tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Ewa Kuligowska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W 1970 r. ukończyła rezydenturę w zakresie diagnostyki radiologicznej. W 1972 wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie zakończyła rezydenturę i fellowship w zakresie diagnostyki radiologicznej na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. W 1978 r. zdała egzamin Amerykańskiej Rady Radiologicznej i przeniosła się do Bostonu, gdzie została członkiem Wydziału Radiologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Bostońskiego. Pełniła tam m.in. funkcję kierownika Sekcji Ultrasonografii oraz kierownika Sekcji Obrazowania Ludzkiego Ciała. W 1985 roku stworzyła Ośrodek Monitorowania Ciąży, którym kierowała przez 10 lat, a pod koniec lat 80. uruchomiła ośrodek zajmujący się badaniem i leczeniem prostaty.

Dorobek naukowy prof. Ewy Kuligowskiej obejmuje ponad 150 prac naukowych, publikacji i recenzji o liczbie 590 cytowań oraz autorstwo 18 rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach.

Profesor jest członkiem wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, m.in.: Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie (American Institute of Ultrasound in Medicine), Amerykańskiego Kolegium Radiologii (American College of Radiology), Towarzystwa Rentgenologicznego Nowej Anglii (New England Roentgen Ray Society), Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Radiologów (American Association of Women Radiologists). Działalność dydaktyczna prof. Kuligowskiej została wyróżniona tytułem „Teacher of the Year”, zarówno w Polsce, jak i w USA. Założona przez nią w 1982 roku Polish American Foundation wyszkoliła kilkudziesięciu młodych radiologów, którzy dziś są liderami radiologii w Polsce i Europie. Otrzymała także medal „Polonia Semper Fidelis” w uznaniu osiągnięć akademickich i edukacyjnych dla pokoleń polskich radiologów. W roku 2010 zdobyła przyznawaną kobietom radiologom Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Podczas uroczystości rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś uhonorował Medalem im. Dr. Tytusa Chałubińskiego dr Kornelię Król, wieloletnią prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, w uznaniu jej wielkiego wsparcia dla rozwoju medycyny, polskich lekarzy i naukowców, a szczególnie członków społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

JK

(Źródło: WUM)

Dyskusja (0 komentarzy)