Aktualności
Szkoły wyższe
19 Maja
Źródło: ALK
Opublikowano: 2020-05-19

Prof. Grzegorz Mazurek rektorem Akademii Leona Koźmińskiego

Rada Powiernicza Akademii Leona Koźmińskiego wybrała na nowego rektora Akademii Leona Koźmińskiego prof. Grzegorza Mazurka, wcześniej wyłonionego jako elekt w tajnym głosowaniu senatu uczelni. Zastąpi na tym stanowisku prof. Witolda T. Bieleckiego.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek urodził się 27 grudnia 1976 r. w Przemyślu. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia), doktorat obronił w Szkole Głównej Handlowej w 2005 r., habilitację i tytuł profesora uczelnianego Akademii Leona Koźmińskiego uzyskał w 2012 roku, a 11 maja br. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych. Specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu i marketingu cyfrowego. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego.

– Objęcie stanowiska rektora Akademii Leona Koźmińskiego i szerokie wsparcie społeczności Akademii dla mojej kandydatury traktuję jako wielki zaszczyt i wyraz zaufania dla zaproponowanej wizji budowania uczelni nowoczesnej, rozumiejącej współczesny świat, odpowiedzialnej za rozwój swoich studentów. Uczelni, która poprzez swoją pozycję na arenie międzynarodowej, innowacyjne programy studiów, światowej klasy badania naukowe i ścisłą współpracę ze środowiskiem instytucjonalnym i gospodarczym ma realny wpływ na rzeczywistość. W mojej wizji Koźmiński jest wyjątkową uczelnią na wyjątkowe czasy – podkreślił prof. Grzegorz Mazurek.

Z ALK związany jest od 15 lat, a od 8 pełni rolę prorektora ds. współpracy z zagranicą. W tym czasie uczelnia była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce. Do jego osiągnięć organizacyjnych należy m.in. doprowadzenie do strategicznego aliansu ALK z najstarszą uczelnią biznesową w Europie – ESCP Business School i skuteczne wdrożenie nowych kierunków studiów związanych z wirtualizacją zarządzania (www.internet.kozminski.edu.pl ). Angażuje się na rzecz całego środowiska akademickiego, działając m.in. w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, EFMD, SEM Forum i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jest prezydentem International Advisory Board, francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris. W latach 2016–2018 doradzał Ministrowi Cyfryzacji.

W 2014 roku uzyskał medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 roku wyróżniono go statuetką LUMEN, wręczaną dla liderów zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie). W 2017 roku otrzymał statuetkę Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 roku wyróżniono go nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii badania naukowe, przyznawaną przez fundację „Perspektywy”.

– Oddajemy najlepszą polską uczelnię biznesową w ręce prawdopodobnie najmłodszego rektora w Polsce. To znak czasów i kierunek, jaki obrały szkoły wyższe na Zachodzie. W mojej ocenie, ze względu na problematykę jaką zajmuje się rektor-elekt i jego doświadczenie biznesowe, to słuszna i perspektywiczna decyzja – uzasadnił wybór Rady jej przewodniczący prof. Andrzej Koźmiński, założyciel uczelni i pierwszy rektor, dziękując jednocześnie rektorowi Witoldowi T. Bieleckiemu za minione dwie kadencje.

– Mamy mocne fundamenty, na które składa się kultura organizacyjna, etyka pracy i silna marka uczelni. Teraz potrzebujemy zmiany pokoleniowej, która zapewni nowoczesne podejście do prowadzonych badań, do kształcenia i umocni naszą pozycję na rynku międzynarodowym. Profesor Grzegorz Mazurek spełnia wszelkie warunki, by stać się doskonałym rektorem na nowe czasy po koronawirusie – stwierdził prof. Witold Bielecki, związany z uczelnią od chwili jej założenia.

Jego następca będzie zarządzał ponad 10-tysięczną społecznością akademicką, z czego 9 tys. to studenci i doktoranci. Uczelnia jest najlepszą prywatną instytucją akademicką w Polsce i należy do czołówki uczelni biznesowych w Europie. W ostatnim rankingu „Financial Times” znalazła się na 48. miejscu na kontynencie, równocześnie po raz kolejny potwierdzając pozycję lidera regionu środkowo-wschodniej Europy. Jako jedyna szkoła biznesu w Polsce ma potrójną międzynarodową akredytację AACSB, EQUIS i AMBA, potwierdzającą jakość kształcenia i prestiż uczelni. Ma też duże osiągnięcia w umiędzynarodowieniu – poza światowym poziomem badań naukowych, studiuje tu 1,5 tys. obcokrajowców z 80 krajów. Wiele programów studiów realizuje w języku angielskim. Studia magisterskie z finansów „Financial Times” uznał w 2018 roku za 17. studia na świecie, a studia magisterskie z zarządzania w 2019 za 42. na świecie.

Ewa Barlik, źródło: ALK

Dyskusja (0 komentarzy)