Aktualności
Szkoły wyższe
26 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-26

Prof. Hubert Hasenauer doktorem honoris causa UPP

Od uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. Hubertowi Hasenauerowi, rektorowi Universität für Bodenkultur Wien (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu), rozpoczęły się obchody jubileuszowe Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uroczyste wręczenie dyplomu odbyło się w Kolegium Rungego. Witając gości, prof. dr hab. Jan Pikul, rektor UPP, zaznaczył, że wskazywanie wzorców i podkreślenie szczególnych osobowości akademickich, wyróżniających się postawą i działalnością to jedno z zadań dzisiejszego uniwersytetu w pędzącym i nastawionym na konsumpcjonizm świecie. A akademicki tytuł honorowy – doktor honoris causa – to najwyższe wyróżnienie, jakie uczelnia może przyznać osobom nadzwyczajnie zasłużonym dla życia naukowego, kulturalnego i społecznego w dowód uznania ich szczególnych zasług.

– Dziś jako rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku jubileuszu 100-stulecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych, mając w pamięci nasz rodowód, cieszę się, że mogę w naszym środowisku wskazać i uhonorować taką osobę – mówił prof. Pikul.

Następnie sylwetkę prof. Huberta Hasenauera przybliżył gościom prof. dr hab. Piotr Łakomy, dziekan Wydziału Leśnego UPP, przedstawiając jego imponujące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Prof. Hasenauer po pięciu latach pracy dla Austriackiego Federalnego Przedsiębiorstwa Leśnego podjął studia na kierunku leśnictwo na Uniwersytecie Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, które ukończył z wyróżnieniem. W 1994 roku uzyskał tytuł doktora nauk leśnych, następnie w 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2007 roku – tytuł profesora z zakresu zarządzania ekosystemami leśnymi oraz został kierownikiem Instytutu Hodowli. Jako autor lub współautor opublikował ponad 270 artykułów naukowych. Dorobek naukowy stawia go w gronie europejskich liderów badających wpływ zmian klimatycznych na drzewa i drzewostany, a także modelowania procesów i zjawisk zachodzących w środowisku leśnym. Jego ogromny wkład naukowy w rozwój nauk leśnych jest niekwestionowany. Od 1 lutego 2018 roku prof. Hasenauer jest rektorem Uniwersytetu Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, w którym to rozpoczynał swoją karierę naukową.

Promotorem postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa była prof. dr hab. Małgorzata Mańka, która wygłaszając laudację również podkreślała, iż dorobek naukowy, dydaktyczny oraz zaangażowanie organizacyjne w kraju i za granicą stawia prof. Hasenauera w gronie najwybitniejszych przedstawicieli nauk leśnych w Europie. Po akcie promocyjnym prof. Hubert Hasenauer wygłosił wykład „Ocena zasobów leśnych i zdolności lasów w Europie do ograniczania skutków zmian klimatycznych”.

Iwona Cieślik, źródło: UPP

Dyskusja (0 komentarzy)