Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lutego
Źródło: www.ukw.edu.pl
Opublikowano: 2020-02-03

Prof. Jacek Woźny wystartuje ponownie w wyborach na rektora UKW

Prof. dr hab. Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapowiedział start w wyborach na kadencję 2020–2024, które odbędą się 24 marca. 

Prof. Jacek Woźny związany jest z bydgoską uczelnią od 1989 roku. Obok pracy naukowej pełnił w tym czasie wiele funkcji administracyjnych, w tym prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego oraz prorektora ds. dydaktycznych Akademii Bydgoskiej. W 2016 roku zwyciężył w wyborach na rektora UKW, zdobywając w I turze 84 głosy, podczas gdy na jego kontrkandydata, prof. Ryszarda Gerlacha z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW, oddano 32 głosy.

Prof. Jacek Woźny urodził się w 1962 roku, jest archeologiem i historykiem. Zajmuje się archeologią pradziejową i historyczną ziem polskich, wierzeniami religijnymi i symboliką społeczeństw archaicznych, archeologią regionu kujawsko-pomorskiego, archeologią militarną. Studia archeologiczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 r., doktorat (1994) i habilitację (2000) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych uzyskał w 2010 r.

Jest autorem ponad 200 prac naukowych, w tym ośmiu monografii, sześciu prac zbiorowych pod redakcją naukową, jednego podręcznika i około 130 artykułów, recenzji i polemik, a także 44 haseł encyklopedycznych. Był współorganizatorem Pierwszego Kongresu Archeologii Polskiej w zakresie sesji tematycznej Interpretacje kultury symbolicznej w badaniach archeologicznych. Prowadził wykopaliskowe badania archeologiczne na stanowiskach w Bydgoszczy-Pałczu, Smolnikach, Starym Mieście w Bydgoszczy, które obejmowały gród, zamek, mennicę. Kilkanaście lat na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bydgoszczy prowadził badania powierzchniowe.

Wybory rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbędą się 24 marca.

MK, źródło: UKW, perspektywy.pl

Dyskusja (0 komentarzy)