Aktualności
Szkoły wyższe
23 Maja
Źródło: www.uph.edu.pl
Opublikowano: 2019-05-23

Prof. Jan Jankowski z UWM doktorem honoris causa UPH w Siedlcach

Profesor Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Prof. Jan Jankowski jest uznanym w skali międzynarodowej autorytetem naukowym z zakresu drobiarstwa, specjalistą w dziedzinie hodowli, chowu i żywienia indyków. Jego dorobek naukowy obejmuje 215 oryginalnych prac twórczych oraz 12 przeglądowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych o łącznej liczbie punktów wg list MNiSW równej 3700 i sumarycznym IF przekraczającym 130. Spośród tych opracowań 136 zamieszczonych jest w bazie Web of Science, które zostały zacytowane 849 razy, a indeks Hirscha wynosi 15. Jest również współautorem 16 książek, w tym 4 wydanych za granicą. Na wyróżnienie zasługuje, wydany pod redakcją profesora podręcznik „Hodowla i użytkowanie drobiu.

Do jego najważniejszych osiągnięć praktycznych należy zaliczyć wyhodowanie 7 krajowych rodów indyków, których mieszańce towarowe o nazwie handlowej WAMA w latach 1985–1990 stanowiły ponad 90% krajowego pogłowia tego gatunku ptaków, a także opracowanie nowych programów żywienia indyków rzeźnych, zwiększających efektywność odchowu i dobrostan ptaków oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska. Dzięki doskonałej znajomości praktycznych problemów drobiarstwa oraz efektywnej współpracy z podmiotami gospodarczymi, większość wyników badań jego zespołu jest na bieżąco wdrażana do praktyki. Katedra Drobiarstwa od wielu lat jest liderem UWM w komercjalizacji wyników badań naukowych.

Nadanie tytułu doktora honoris causa UPH w Siedlcach odbyło się 15 maja podczas święta uczelni. Wygłaszając laudację prof. Piotr Guliński z UPH podkreślił dorobek naukowy profesora, jego rozległą i twórczą aktywność badawczą, organizacyjną i dydaktyczną, która znalazła uznanie całego środowiska naukowego. Związki prof. Jankowskiego z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a szczególnie z Wydziałem Przyrodniczym, sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Profesor jako wybitny specjalista od lat służy pomocą jako ekspert i doradca dla nauki i praktyki.

To już trzeci tytuł doktora honoris causa prof. Jana Jankowskiego. W 2016 roku odebrał doktorat h.c. Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie, a w 2017 – Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)