Aktualności
Szkoły wyższe
14 Stycznia
Źródło: Twitter/UŁ
Opublikowano: 2020-01-14

Prof. Jan Woleński doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego

Profesor Jan Woleński, wybitny polski filozof, popularyzator nauk filozoficznych, autor ogromnej liczby publikacji naukowych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Katedry Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Prof. Jan Woleński prowadzi badania nad Szkołą Lwowsko-Warszawską. Szkoła ta została zapoczątkowana przez Kazimierza Twardowskiego w roku 1895, kiedy ten młody uczony objął katedrę filozofii na Uniwersytecie Lwowskim (od 1918 Uniwersytet Jana Kazimierza).

Jest przykładem filozofa zaangażowanego,  nieobojętnego na otaczającą go rzeczywistość. Co więcej zatroskanego o to, aby myśl filozoficzna w Polsce była ważnym składnikiem kultury, skłaniającym do  dyskusji, dotyczących ważnych zagadnień życia społecznego a także aby liczyła się w skali szerszej niż krajowa. Dodać należy, iż do tego aby tak było sam przyczynia się w stopniu znaczącym – napisał w recenzji doktoratu prof. Ryszard Kleszcz.

Zainteresowania badawcze prof. Woleńskiego obejmują także problematykę stosowania logiki do rozwiązywania zagadnień filozoficznych, prawdę, filozofię języka, logikę filozoficzną, etykę (wraz z metaetyką), metafizykę, ontologię i filozofię prawa.

Urodził się w roku 1940 w Radomiu, dokąd jego rodzina przybyła ze Lwowa. Kształcił się w Krakowie, po maturze studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim prawo oraz filozofię. W jego dorobku naukowym znajdują się 33 książki (9 w językach obcych), 6 skryptów, ponad 930 artykułów naukowych (411 w językach obcych), 50 prac edytorskich oraz inne teksty, w tym popularnonaukowe. Profesor Woleński był inicjatorem zorganizowanego w roku 1999 XI Międzynarodowego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki w Krakowie oraz – również w Krakowie – VI Europejskiego Kongresu Filozofii Analitycznej (2008). Zasiada lub zasiadał w redakcjach i radach naukowych prestiżowych czasopism filozoficznych i logicznych. Jest też członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych oraz międzynarodowych. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Institut International de Philosophie. Jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej (w latach 2005–2008 był prezydentem), grupującego filozofów analitycznych naszego kontynentu. Był i jest aktualnie członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Paweł Śpiechowicz, źródło: UŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)