Aktualności
Szkoły wyższe
13 Grudnia
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2018-12-13

Prof. Jerzy Marian Brzeziński doktorem h.c. UMCS

Profesor Jerzy Marian Brzeziński, psycholog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uroczystość nadania tytułu odbyła się w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, z którym prof. Brzeziński od wielu lat współpracuje. 

Wyróżnienie przyznano w uznaniu za bogaty dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, stworzenie metodologii badań naukowych współczesnej polskiej psychologii i innych nauk społecznych, wypracowanie standardów etyki procesu badawczego oraz diagnozy psychologicznej, współtworzenie modelu kształcenia w zakresie psychologii, ogromne zasługi w kształceniu studentów i rozwijaniu polskiej kadry naukowej w zakresie psychologii, opracowanie roli i misji uniwersytetu w zmieniającym się świecie, a także za owocną współpracę z WPiP.

Profesor Brzeziński jest 81 doktorem honoris causa UMCS. Specjalizuje się w metodologii i diagnostyce psychologicznej oraz etyce badań naukowych. Jego kariera akademicka związana jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełnił funkcje: kierownika Zakładu Podstaw Badań Psychologicznych, dyrektora Instytutu Psychologii, przez wiele lat był także dziekanem Wydziału Nauk Społecznych. W latach 1997–2014 pracował również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i w Wydziale Zamiejscowym SWPS we Wrocławiu. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczy także licznym komitetom i komisjom naukowym, jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Opublikował wiele prac naukowych, w tym m.in. „Metodologię badań psychologicznych” i „Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice”.

To trzeci doktorat h.c. nadany prof. Brzezińskiemu. Wcześniej otrzymał tę godność od Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2010) i Uniwersytetu Gdańskiego (2010). Jest profesorem honorowym Uniwersytetu Śląskiego (2015). Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku przyznano mu tytuł Zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”.

Agnieszka Książkiewicz

 

Dyskusja (0 komentarzy)