Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lutego
Źródło: www.pwsztar.edu.pl
Opublikowano: 2020-02-03

Prof. Józef Kania p.o. rektora PWSZ w Tarnowie

Dr hab. inż. Józef Kania, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, objął stanowisko pełniącego obowiązki rektora uczelni.

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu PWSZ zostało zwołane po tym, jak 30 stycznia, minister nauki i szkolnictwa wyższego stwierdził wygaśnięcie mandatu piastującej dotąd stanowisko rektora prof. dr hab. inż. Jadwidze Lasce. Miała ona złamać przepisy ustawy dotyczące pracy poza macierzystą uczelnią. W komunikacie MNiSW zaznaczono, że „Rektor posiadała zgodę Senatu na dodatkowe zatrudnienie, ale już nie na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego”, a tym było „wykonywanie recenzji w postępowaniach o nadanie stopnia dr hab. (postepowaniach awansowych) w innych uczelniach (na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych)”. Tymczasem zgoda Senatu dotyczyła jedynie prowadzenia wykładów na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu rektora, jego obowiązki przejmuje najstarszy członek Senatu uczelni. Jest nim dr hab. inż. Józef Kania, prof. PWSZ. Józef Kania jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, wcześniej był prof. nadzwyczajnym w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, odbył wiele staży naukowych oraz praktyk zagranicznych, w tym, m.in. jako visiting professor w Purdue University w stanie Indiana (USA). Specjalizuje się w problematyce doradztwa w agrobiznesie, zajmując się m.in. modelami powiązań nauki i doradztwa z praktyką gospodarczą, wspólną polityką rolną, problematyką drobnych gospodarstw rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W 2015 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do najważniejszych zadań p.o. rektora należy zapewnienie normalnego funkcjonowania uczelni oraz umożliwienie jak najszybszego przeprowadzenia wyborów nowego rektora PWSZ.

MK, źródło: PWSZ w Tarnowie

Dyskusja (0 komentarzy)