Aktualności
Szkoły wyższe
26 Maja
Opublikowano: 2017-05-26

Prof. Kaźmierkowski Doktorem Honoris Causa PB

Tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej otrzymał 25 maja prof. dr hab. inż. Marian Piotr Kaźmierkowski, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, jeden z najwybitniejszych elektrotechników polskich, twórca uznanej w kraju i za granicą szkoły naukowej energoelektroniki i napędu elektrycznego.

Prof. Marian Piotr Kaźmierkowski to dziewiąty doktor honoris causa Politechniki Białostockiej. Wyróżnienie to trafia do osób szczególnie zasłużonych dla polskiej nauki. Oprócz społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej świadkami nadania tytułu byli reprezentanci Polskiej Akademii Nauk, krajowych uczelni technicznych, doktoranci profesora, przyjaciele i najbliższa rodzina.  W uroczystości uczestniczyli także prof. Tadeusz Kaczorek i prof. Henryk Józef Tunia, doktorzy hc uczelni związani z Wydziałem Elektrycznym PB.

Z propozycją wyróżnienia prof. Kaźmierkowskiego wystąpił Wydział Elektryczny. Dziekan Wydziału Elektrycznego, dr. hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, przedstawił procedurę i przebieg postępowania w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa. Odczytał także fragmenty recenzji dorobku Profesora, które dla senatów poszczególnych uczelni przygotowali uznani naukowcy: dla Politechniki Warszawskiej – prof. Lech M. Grzesiak, dla Politechniki Wrocławskiej – prof. Teresa Orłowska-Kowalska, dla Politechniki Poznańskiej – prof. Krzysztof Zawirski. Senaty tych uczelni pozytywnie zaopiniowały nadanie Profesorowi zaszczytnego tytułu akademickiego.

Laudację wygłosił prof. Andrzej Sikorski, prorektor ds. nauki PB, który podkreślał, że „prace naukowe Profesora Kaźmierkowskiego wywarły wpływ na kierunki badań w dziedzinie energoelektroniki zarówno w Polsce, jak i na świecie […] Jego życzliwość i poparcie dla rozwoju energoelektroniki i napędu elektrycznego na naszym Wydziale, a szczególnie w Katedrze Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych, są dobrze znane i doceniane”.

Specjalnie przygotowany dyplom wręczyli prof. Kaźmierkowskiemu rektor PB prof. Lech Dzienis, dziekan Wydziału Elektrycznego dr. hab. inż. Mirosław Świercz oraz promotor prof. Andrzej Sikorski.

– Z głęboką satysfakcją przyjmuję zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej. Chcę podkreślić, że nasze drogi połączył już na początku lat 70-tych nasz wspólny wychowawca i mentor profesor Józef Tunia. Od tego okresu nawiązałem z pracownikami Wydziału Elektrycznego tak wiele przyjaźni i wspólnych prac, że od dłuższego już czasu czuję się członkiem społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej – dziękował prof. Kaźmierkowski. Następnie wygłosił wykład Rozwój energoelektronicznych systemów zasilania bezstykowego, w którym scharakteryzował współczesne rozwiązania CET (Contactless Energy Transfer). Przedstawił prace swojego zespołu skupione na opracowaniu indukcyjnego systemu CET, który może posłużyć do zasilania m.in. pojazdów elektrycznych. Zaznaczył, że to technologia niedalekiej przyszłości.

– Nie ma innowacji bez nauki i wybitnych naukowców. Takiego naukowca uhonorowaliśmy tytułem Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej. Panie Profesorze, dziękujemy za to co było, ale prosimy o jeszcze – mówił na zakończenie uroczystości rektor Dzienis.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)