Aktualności
Szkoły wyższe
18 Września
Fot. Bartosz Proll
Opublikowano: 2019-09-18

Prof. Krzysztof Mikulski doktorem honoris causa UMCS

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

Podczas uroczystości, która odbyła się w Auli im. Kazimierza Myślińskiego na Wydziale Humanistycznym UMCS, laudację wygłosił prof. dr hab. Jan Pomorski, kierownik Zakładu Metodologii Historii UMCS, a jednocześnie promotor nadania tytułu d.h.c. prof. Mikulskiemu. Przyznanie tego tytułu jest zarazem najwyższym wyróżnieniem i wyrazem największego uznania ze strony uniwersytetu dla osób szczególnie zasłużonych dla nauki.

Prof. Mikulski to wybitny badacz dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, zaangażowany w utrwalenie dziejów Rzeczypospolitej oraz największy znawca działalności Mikołaja Kopernika. Jest autorem 300 publikacji, a także jednym z organizatorów trwającego obecnie w Lublinie XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. Od 1984 roku zawodowo związany jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 2016 roku z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2003–2013 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego, funkcję tę ponownie pełni od roku 2015. Profesor od wielu lat współpracuje ze środowiskiem naukowym Instytutu Historii UMCS.

To 84. doktor honoris causa w historii uczelni. Ponieważ w tym roku przypada jubileusz 75-lecia UMCS, prof. Mikulski otrzymał także od rektora największej lubelskiej uczelni pamiątkową statuetkę patronki.

źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)