Aktualności
Szkoły wyższe
18 Maja
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2019-05-18

Prof. Krzysztof Mikulski doktorem honoris causa UMCS

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nadał tytuł doktora honoris causa prof. dr. hab. Krzysztofowi Mikulskiemu z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tytuł został przyznany w uznaniu zasług prof. Mikulskiego dla obecności historii w życiu publicznym, za twórczą kontynuację najlepszych tradycji Towarzystwa Historycznego (którego jest prezesem) w służbie na rzecz środowiska historycznego i ojczyzny oraz za wybitny wkład w rozumienie dziejów Polski, zwłaszcza w epoce wczesnonowożytnej, pokazywanych w szerszej, europejskiej perspektywie.

Zainteresowania naukowe prof. Mikulskiego związane są przede wszystkim z historią społeczną i gospodarczą państwa krzyżackiego w XIII–XV w. i ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich w XV–XVIII. Studia historyczne (na specjalności archiwistycznej) na UMK ukończył w 1982 roku, dwa lata później rozpoczął pracę na UMK w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XVI–XVIII w. Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. W 1992 roku obronił doktorat („Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku”), a w 2000 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego (na podstawie pracy „Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII w.”). Od 2005 roku jest profesorem tytularnym. Prof. Mikulski w latach 2004–2006 był dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki, od 2003 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Uroczystość wręczenia godności doctora honoris causa odbędzie się 17 września 2019 roku w Auli Wydziału Prawa UMCS przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

Źródło: UMK

 

Dyskusja (0 komentarzy)