Aktualności
Szkoły wyższe
05 Października
Fot. Janusz Pająk
Opublikowano: 2020-10-05

Prof. Maciej Zabel doktorem honoris causa UWM

Prof. Maciej Zabel, prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Godność nadano 2 października podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021. To trzeci tytuł d.h.c. prof. Macieja Zabla. Wcześniej uhonorowały go uniwersytety medyczne w Białymstoku (2009) i we Wrocławiu (2013).

Prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel jest histologiem i biologiem medycznym. W 1971 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu. Stopień doktora uzyskał w 1974 r., a habilitację w 1982 r. W 1990 r. został profesorem. W latach 1992–2007 kierował Katedrą Histologii i Embriologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 2006 do 2017 r. taką samą Katedrą na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Obecnie jest profesorem w Katedrze Anatomii i Histologii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Stypendysta Fundacji Humboldta na Uniwersytetach w Würzburgu, Hamburgu, Kilonii i Berlinie.

Najważniejsze kierunki jego badań to: biologia nowotworów, markery nowotworowe i krążące komórki nowotworowe, apoptoza w fizjologii i patologii, hormonalna regulacja gospodarki wapniowej, regulacja ekspresji hormonów, biologia molekularna w morfologii, fizjologia pęcherzyków jajnika, badanie biodostępności leków. Jest laureatem wielu nagród naukowych, m.in. Wydziału Nauk Medycznych PAN, towarzystw naukowych i 11 nagród I stopnia Ministra Zdrowia. Na jego dorobek naukowy składa się ponad 420 prac oryginalnych oraz ponad 500 komunikatów zjazdowych. Był i jest kierownikiem 12 projektów badawczych KBN, NCN, NCBiR oraz międzynarodowych ERA-NET.

Jest także redaktorem 16 monografii i podręczników oraz autorem ponad 40 rozdziałów. Był promotorem 33 rozpraw doktorskich i opiekunem 9 habilitacji oraz recenzentem ponad stu rozpraw doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich.

Pełnił lub nadal pełni szereg funkcji w strukturach międzynarodowych (Komitet Wykonawczy International Federation of Societies for Histochemistry and Cytochemistry) i jako przewodniczący struktur i organizacji krajowych badań naukowych (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Zespół Nauk Medycznych Komitet Badań Naukowych, Rada Nauki MNiSW, Zespołu ds. Nagród Ministra MNiSW, Komitet Sterujący Programu INNOMED NCBiR, Komitet Cytobiologii PAN, Rada Naukowa Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Rada Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Zespołu Współpracy Polsko-Niemieckiej MEiN „Neurobiologia” oraz towarzystw i fundacji naukowych). Jest także członkiem Komisji Nagród Premiera RP, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Rady Naukowej Instytutu Matki Polki.

Za wybitne osiągnięcia naukowe i zasługi w organizacji nauki polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem KEN.

źródło: UZ

Dyskusja (0 komentarzy)