Aktualności
Szkoły wyższe
15 Maja
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2019-05-15

Prof. Mario Suwalsky z medalem Merentibus

Świętujący swoje 655. urodziny Uniwersytet Jagielloński nagrodził wybitnego uczonego polskiego pochodzenia Mario Suwalsky ‘ego medalem Merentibus.

Uroczystość odbyła się w ramach obchodów rocznicy założenia uczelni przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 roku. Odznaczenie przyznawane jest przez Senat UJ osobom, organizacjom lub instytucjom zarówno z kraju, jak i z zagranicy w uznaniu ich szczególnych zasług dla najstarszej polskiej uczelni. Jako pierwsi zostali nim uhonorowani w 2001 roku profesorowie Jean Castel i Stanisław Waltoś. W kolejnych latach odznakę otrzymali m.in. prof. Alfred Schauer, prof. Franciszek Ziejka, miasto Kraków oraz uniwersytety w Heidelbergu, Wiedniu i Orleanie. Profesora Suwalsky’ego, chemika polskiego pochodzenia, wyróżniono w szczególności za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad błonami naturalnymi i modelowymi, rozwój intensywnej oraz owocnej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem w Concepción, a także za efektywne promowanie polskiej nauki i kultury w krajach Ameryki Łacińskiej.

Prof. Mario Suwalsky ma polskie korzenie. Jego rodzice wyemigrowali za ocean w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Z wykształcenia jest chemikiem. Doktorat uzyskał w izraelskim Instytucie Naukowym Weizmanna, po czym odbył szereg staży podoktorskich na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Niemczech. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie krystalografią rentgenowską błon. Szczególne ważne są jego badania dotyczące oddziaływania leków i innych molekuł wykazujących aktywność fizjologiczną na różnego typu błony modelowe i naturalne. Mają one fundamentalne znaczenie dla zrozumienia molekularnego mechanizmu działania leków i innych biologicznie aktywnych związków. Od ponad 20 lat współpracuje z naukowcami z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, a ostatnio także z Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ. Z uwagi na dużą aktywność nakierowaną na promowanie polskich instytucji naukowych w Chile przez 15 lat pełnił funkcję konsula honorowego RP w Concepción. W 2015 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)