Aktualności
Szkoły wyższe
21 Maja
Źródło: www.umed.wroc.pl
Opublikowano: 2020-05-21

Prof. Piotr Ponikowski rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, od sierpnia ub.r. pełniący obowiązki rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, został wybrany na rektora tej uczelni na kadencję 2020–2024.

Głosowanie przeprowadzono w trybie zdalnym w czwartek 21 maja. Prof. Ponikowski był jedynym kandydatem na to stanowisko. Otrzymał jednomyślne poparcie – opowiedzieli się za nim wszyscy 93 elektorzy.

Prof. Ponikowski kieruje uczelnią de facto od sierpnia ub.r., kiedy rezygnację ze stanowiska złożył prof. Marek Ziętek. W opublikowanym na stronie internetowej uczelni oświadczeniu prof. Ziętek poinformował wówczas, że decydujący wpływ na decyzję miał nieustannie pogarszający się stan jego zdrowia. Kilka miesięcy wcześniej usłyszał zarzuty w śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a dotyczącym spółki Data Techno Park. W efekcie został zawieszony w czynnościach służbowych, a jego obowiązki przejął właśnie prof. Ponikowski. Sprawował je do momentu, gdy prof. Ziętek powrócił na stanowisko w wyniku uchylenia przez sąd środka zabezpieczającego zastosowanego przez prokuraturę. Po blisko pół roku prof. Ziętek ostatecznie zrezygnował z pełnionej funkcji.

Prof. Piotr Ponikowski jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Z uniwersytetem (wówczas Akademią Medyczną) związany jest od 1980 roku, gdy rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim (dyplom z wyróżnieniem w 1986 r.). Zaraz po nich trafił na staż do Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej AM we Wrocławiu, gdzie był potem asystentem i starszym asystentem. W 1990 roku uzyskał stopień doktora, a w 1997 – doktora habilitowanego. W 2002 roku otrzymał nominację profesorską. W latach 2005–2019 był kierownikiem Kliniki Kardiologii Ośrodka Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Od 2009 roku jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Serca na Wydziale Nauk o Zdrowiu. W 2016 roku został prorektorem ds. nauki. W ub.r. objął kierownictwo Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

W latach 2010–2012 był prezydentem Heart Failure Society (HFA), a w latach 2017–2019 prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół leczenia niewydolności serca, stabilnej dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego oraz ostrego zespołu wieńcowego i cukrzycy. Prof. Piotr Ponikowski został zaliczony do grupy najbardziej wpływowych naukowców świata z dziedziny medycyny według rankingu Clarivate Analytics „The World’s Most Influential Scientific Minds” w 2015, 2016, 2017 i 2018 r. Jest autorem bądź współautorem łącznie ponad 900 prac w czasopismach recenzowanych. Łączna ilość cytowań w piśmiennictwie międzynarodowym: >90000; h-index = 115.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)