Aktualności
Szkoły wyższe
13 Marca
Źródło: PWSZ w Nysie
Opublikowano: 2020-03-13

Prof. Przemysław Malinowski ponownie kandyduje na rektora PWSZ w Nysie

Dr inż. Przemysław Malinowski, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, jest jedynym kandydatem na stanowisko rektora tej uczelni. Wybory odbędą się 3 kwietnia.

Zgłoszenia osób, chcących pokierować nyską uczelnią, przyjmowane były do połowy lutego. Uczelniana Komisja Wyborczy poinformowała w swoim komunikacie, że w tym terminie wpłynęła tylko jedna kandydatura – obecnego rektora prof. Przemysława Malinowskiego.

Prof. Przemysław Malinowski jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W 1997 r. ukończył studia na kierunku technologia chemiczna, specjalność chemia techniczna. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 r. Po ukończeniu studiów doktoranckich pracował w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych PWr. Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie związał się w 2003 r., kiedy został wykładowcą w Studium Nauk Podstawowych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w 2011 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przez dwie kadencje (2006–2008 i 2008­–2012) pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki. Ponadto był rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studenckich oraz pełnomocnikiem rektora ds. badań naukowych. W 2016 roku został rektorem PWSZ w Nysie.

W pracy naukowej zajmuje się problematyką technologii wytwarzania nawozów mineralnych oraz zagospodarowaniem odpadów z różnych gałęzi gospodarki. Jest współautorem ponad 70 publikacji naukowych oraz ponad 50 prac naukowych niepublikowanych (raporty i sprawozdania dotyczące realizacji prac badawczych). Od 1995 r. stale uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych na zlecenie kontrahentów przemysłowych, m.in.: Alwernia SA, Anwil SA, spółki Grupy Azoty; ThyssenKrupp GmbH, Vale Fertilizantes S/A. Aktywność naukowa obejmuje także udział w projektach badawczych finansowanych ze środków budżetowych i pomocowych, realizowanych w wiodących w zakresie technologii nawozów jednostkach naukowych, takich jak Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej.

W latach 2014–2018 był zaangażowany w tworzenie Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju Grupy Azoty SA oraz związane z tym prace w obszarze technologii nawozów.  W latach 2015–2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów. Od 2019 r. jest członkiem Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady działającej przy Ministerstwie Rozwoju. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie powstała w 2001 roku z inicjatywy opolskiego i wrocławskiego środowiska akademickiego. Do tej pory jej mury opuściło 13 200 absolwentów. Obecnie na 12 kierunkach medycznych, technicznych, ekonomicznych, społecznych, humanistycznych i artystycznych i ponad 20 specjalnościach kształci się 2 tys. studentów. Kadra uczelni liczy 290 pracowników, w tym 192 nauczycieli akademickich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)