Aktualności
Szkoły wyższe
29 Listopada
Opublikowano: 2017-11-29

Prof. Ryszard Nycz gościem spotkania w cyklu Prelekcje Mistrzów

„O dziedzictwie w trzech metaforach” – to tytuł prelekcji mistrzowskiej prof. Ryszarda Nycza, na którą zaprasza Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 11.30 w auli wydziału (pl. NZS 1).  

Prof. Ryszard Nycz od 1975 jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN, a od 1988 profesorem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury oraz kultury. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym. Jest autorem około 150 publikacji. Od 1990 r. jest redaktorem naczelnym dwumiesięcznika „Teksty Drugie”.

Został uhonorowany tytułem doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008). Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Collegium Invisibile, a także interdyscyplinarnego Zespołu ds. Etyki w Nauce powołanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Prelekcje Mistrzów na Wydziale Filologicznym UwB to cykl wykładów gościnnych skierowany do wykładowców akademickich, studentów, doktorantów, nauczycieli i uczniów, ale również do wszystkich humanistów zainteresowanych tematami będącymi przedmiotem dociekań i badań najświetniejszych twórców i uczonych z kraju i zagranicy. Wykładowcami są wybitni profesorowie, pisarze, ludzie sztuki, przedstawiciele kultury, słowem – twórcy wyznaczający kierunki rozwoju współczesnej humanistyki. W roku akademickim 2016-2017 prelekcje wygłosili: pisarz Wiesław Myśliwski, poeta Wojciech Kass, prof. Anna Legeżyńska (UAM), prof. Magdalena Popiel (UJ).

Wykłady Mistrzów zostaną utrwalone w formie publikacji w specjalnie dla nich powołanej Naukowo-Literackiej Serii „Prelekcje Mistrzów”. Pierwsze książki mistrzowskie ukażą się jeszcze w tym roku.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)