Aktualności
Szkoły wyższe
27 Lutego
Opublikowano: 2018-02-27

Prof. sir Leszek Borysiewicz doktorem honoris causa UwB

Prof. sir Leszek Borysiewicz odebrał 26 lutego tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest piętnastą osobą, której Senat UwB nadał tę godność.

– To niezwykła uroczystość, bo niezwykły jest nasz nowy doktor honoris causa – mówił otwierając uroczyste posiedzenie Senatu rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Robert Ciborowski. Podkreślał, że prof. Borysiewicz jest nie tylko naukowcem światowego formatu, ale też osobą blisko związaną z regionem podlaskim. Stąd bowiem pochodzą jego rodzice, a sam doktor honoris causa wielokrotnie odwiedzał region i bardzo zaangażował się we współpracę z białostockim środowiskiem naukowym.

O naukowych, ale też organizacyjnych sukcesach prof. Leszka Borysiewicza mówił podczas laudacji prof. Emil Pływaczewski, dziekan Wydziału Prawa UwB i zarazem promotor w postępowaniu o nadanie tytułu. Przypomniał m.in. pionierskie badania nad szczepionkami (zwłaszcza nad szczepionką przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego), za które prof. Borysiewicz otrzymał w 2001 r. z rąk królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II tytuł szlachecki.

W swoim wykładzie nowy doktor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku zastanawiał się, jakie wyzwania stoją w najbliższych dziesięcioleciach przed kształceniem lekarzy. Prof. Borysiewicz przypomniał, jak medycyna torowała sobie przez wieki drogę do statusu pełnoprawnej nauki oraz jak zmieniały się warunki i metody leczenia. Mówił też o konsekwencjach rozwoju technologicznego powodującego coraz większe oczekiwania wobec medycyny oraz o wzroście nakładów na służbę zdrowia. Jak stwierdził prof. Borysiewicz, życie ludzi wydłuża się, a my stajemy przed dylematem wymagającym społecznej dyskusji i decyzji: czy chcemy żyć długo, czy dobrze. Jak przekonywał, najważniejsza jest, była i będzie relacja lekarza z pacjentem: wzajemne zaufanie, empatia medyków wobec chorych i ich rodzin, dobra komunikacja. – Technologia jest łatwa, natomiast podejście do pacjenta jest trudne – podsumował prof. Borysiewicz.

Prof. Leszek Borysiewicz urodził się 13 kwietnia 1951 roku w Wielkiej Brytanii, w Cardiff k. Bristolu. Jego kariera naukowa związana jest z brytyjskimi uczelniami i instytucjami naukowymi (w Londynie, Cardiff, Cambridge). W latach 2010-2017 piastował funkcję rektora Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Do nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku a Uniwersytetem w Cambridge doszło z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa UwB. Jej efektem była między innymi wizyta prof. Leszka Borysiewicza na Uniwersytecie w Białymstoku w październiku 2014 r., na zaproszenie ówczesnego rektora UwB prof. Leonarda Etela. Prof. Borysiewicz wygłosił w nowo otwartym kampusie UwB wykład na temat Zarządzanie Uniwersytetem w Cambridge. Kontakty zaowocowały też podpisaniem (8 listopada 2014 r.) umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu i Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego

w Białymstoku, Wydziałem Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Cambridge. Jej przedmiotem są w szczególności prace badawcze dotyczące styku prawa i medycyny, w tym kryminologii.

Od początku współpracy prof. Leszek Borysiewicz wspiera różne inicjatywy Uniwersytetu w Białymstoku. W ostatnich miesiącach jest zaangażowany w rozwijanie kontaktów pomiędzy Cambridge Conservation Initiative a różnymi wydziałami Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie podjęcia i prowadzenia wspólnych badań nad dziedzictwem i ochroną Puszczy Białowieskiej, zarówno w jej polskiej, jak i białoruskiej części.

Senat Uniwersytetu w Białymstoku nadał prof. Borysiewiczowi  tytuł doktora honoris causa w uznaniu jego wkładu w rozwój medycyny molekularnej, w szczególności w zwalczanie chorób nowotworowych oraz za wieloletnie zaangażowanie we współpracę ze środowiskiem naukowym UwB oraz społecznością Podlasia.

Tego samego dnia prof. sir Leszek Borysiewicz odebrał również z rąk Jerzego Leszczyńskiego, marszałka województwa podlaskiego, Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego.

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)