Aktualności
Szkoły wyższe
03 Lipca
Opublikowano: 2017-07-03

Prof. Witold Rużyłło Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

28 czerwca 2017 roku prof. Witold Rużyłło – jeden z najwybitniejszych polskich kardiologów – odebrał z rąk rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. Pawła Włodarskiego tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczelnia doceniła profesora za ogromny dorobek naukowy, zasługi dla postępu kardiologii, wprowadzenie kardiologii interwencyjnej w Polsce i współpracę naukową z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Prof. Witold Rużyłło jest wybitnym uczonym, wizjonerem rozwoju kardiologii, twórcą polskiej kardiologii interwencyjnej i pionierem nowoczesnych metod kardiologii interwencyjnej w naszym kraju. Wykonał, jako pierwszy w Polsce, zabiegi diagnostyczne: koronarografię i biopsję mięśnia sercowego oraz zabiegi kardiologii interwencyjnej: zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego i angioplastykę tętnicy wieńcowej. Przeprowadzał również pionierskie w Polsce zabiegi terapeutyczne wrodzonych i nabytych wad serca (1984-1987), zwieńczone wykonaniem pierwszego w Polsce przezskórnego wszczepienia zastawki płucnej w 2008 r. Profesor wielu amerykańskich uczelni medycznych.

Jest autorem 587 publikacji i 10 podręczników, m.in. „Diagnostyka hemodynamiczna serca”, „Wady serca”, „Kardiologia interwencyjna”, „Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca” i wielu rozdziałów w podręcznikach akademickich. Redaktor naczelny pisma „Postępy w Kardiologii Interwencyjnej”.

Z wnioskiem o uhonorowanie prof. Rużyłło tym wyróżnieniem wystąpił w 2016 roku do Rady I Wydziału Lekarskiego WUM prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski -Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Rada I Wydziału Lekarskiego nadała tytuł Doktora Honoris Causa 12 października 2016 roku, zaś Senat Uczelni – 24 października 2016 r. Recenzentami postępowania o przyznanie prof. Witoldowi Rużyłło doktoratu honorowego byli:  prof. Christian Hamm – wybitny niemiecki kardiolog, Szef Kliniki Kardiologii Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim, Past President of the German Society of Cardilogy, prof. Marek Dąbrowski – Kierownik Kliniki Kardiologii Oddziału Fizjoterapii Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki oraz prof. Michał Tendera – Kierownik Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

W swojej recenzji prof. Hamm podkreślił wysoką renomę naukową Profesora, jego reputację w międzynarodowym środowisku medycznym oraz poważny wkład w rozwój światowej kardiologii.

Prof. Michał Tendera zaznaczył, że: „prof. Rużyłło nie tylko posługuje się pełnym zakresem metod diagnostycznych i leczniczych metod inwazyjnych, ale praktycznie każdą z nich wprowadził jako pierwszy do praktyki klinicznej w Polsce. W odniesieniu do wielu znajduje się w awangardzie światowej. Dotyczy to koronarografii, plastyki i stentowania tętnic wieńcowych, a także zabiegów przezskórnych w koarktacji aorty, przetrwałym przewodzie tętniczym, zwężeniu zastawki mitralnej, aortalnej i płucnej, zwężeniu tętnic szyjnych, a także w ubytkach         w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej”.

„Wizjonerskie działania Profesora promujące rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce stały się siłą stymulującą dynamiczny rozwój tej dziedziny kardiologii, która jest obecnie uważana za wzorowo zorganizowaną w skali europejskiej” – napisał prof. Marek Dąbrowski.

Profesor Witold Rużyłłło w latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2004 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, od 2007 do 2011 wchodził w skład prezydium PAN. Od 2015 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych PAN i członka prezydium PAN.

Człowiek wielkiego umysłu. Mistrz, nauczyciel i przyjaciel wielu. Syn nestora polskich lekarzy, twórcy systemu kształcenia podyplomowego lekarzy, prof. Edwarda Rużyłło (1909-2009).

Kamilla Walczak

Dyskusja (0 komentarzy)