Aktualności
Szkoły wyższe
10 Maja
Źródło: www.up.krakow.pl
Opublikowano: 2019-05-10

Prof. Władysław Stróżewski doktorem honoris causa UP im. KEN w Krakowie

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, filozof, prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W uroczystości uczestniczył minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Prof. Stróżewskiego uhonorowano za całokształt dorobku naukowego i zasługi dla środowiska akademickiego, m.in. za wykształcenie wielu pokoleń studentów i przyszłych filozofów. Wybitny polski filozof urodził się w 1933 roku w Krotoszynie. Studia wyższe odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, tam też obronił pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem o. prof. Mieczysława Krąpca. W 1957 r. przeniósł się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, na którym otrzymał tytuł profesora. Wieloletnim miejscem jego pracy, obok Instytutu Filozofii UJ, była Akademia Muzyczna w Krakowie. Wykładał też gościnnie na innych polskich uczelniach, a także w Stanach Zjednoczonych. Był stypendystą uniwersytetów i fundacji zarówno amerykańskich, jak i europejskich. Władysław Stróżewski jest autorem kilkunastu pozycji książkowych i ponad 200 artykułów, w tym wielu w językach obcych. Piastuje najwyższe funkcje w instytucjach naukowych. Jest wieloletnim przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redaktorem naczelnym reaktywowanego w 1992 r. „Kwartalnika Filozoficznego”, członkiem towarzystw naukowych, redakcji i rad naukowych wielu pism filozoficznych. Był m.in. członkiem Zespołu Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, International Society for Metaphysics, Polskiego Klubu Literackiego PEN, przewodniczącym Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Profesor Władysław Stróżewski otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, Nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku, był też wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta i Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”.

Poglądy filozoficzne Władysława Stróżewskiego obejmują trzy wielkie dziedziny: metafizykę, aksjologię i antropologię, w których stawia najważniejsze pytania klasycznej filozofii europejskiej i prezentuje własne oryginalne odpowiedzi. Znaczącą częścią jego twórczości są analizy z zakresu historii filozofii, a obok nich rozprawy na temat patriotyzmu, autorytetu, wielkości czy istoty pokoju. Osobne miejsce zajmują traktaty poświęcone dziełom poetyckim, muzycznym, sztukom plastycznym, podbudowane głęboką i wszechstronną znajomością dorobku kultury europejskiej. Wykłady Profesora Władysława Stróżewskiego cieszą się ogromnym powodzeniem wśród studentów, a odczyty gromadzą licznych słuchaczy. Znakomity dydaktyk wychował wiele pokoleń studentów i niezmiennie skupia wokół siebie grono wybitnych osób i ciekawych umysłów.

Aleksandra Fajfer, źródło: UP im. KEN

Dyskusja (0 komentarzy)