Aktualności
Szkoły wyższe
22 Maja
Opublikowano: 2017-05-22

Prof. Zbigniew Galus oraz prof. Adam Hulanicki odebrali tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku

Na Uniwersytecie w Białymstoku odbyła się 18 maja 2017 uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku dwóm wybitnym chemikom:  prof. dr. hab. Zbigniewowi Galusowi oraz prof. dr. hab. Adamowi Hulanickiemu.

Zarówno prof. Zbigniew Galus, jak i prof. Adam Hulanicki to uczeni światowej sławy, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój studiów chemicznych i badań naukowych na Uniwersytecie w Białymstoku. Obaj od początku wspierali Instytut Chemii UwB swoim doświadczeniem dydaktycznym i naukowym. Zaangażowali się w prowadzenie pierwszych prac magisterskich zrealizowanych na kierunku chemia, a później byli promotorami i recenzentami wielu następnych. Mieli ogromny wpływ na tematykę badawczą, podejmowaną w takich dziedzinach jak chemia analityczna i elektrochemia.

Prof. Zbigniew Galus urodził się w 1934 roku w Szczaworyżu k. Buska Zdroju. Ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Łódzkim, tam też rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną. W 1957 r. przeniósł się na Uniwersytet Warszawski. Wielkim osiągnięciem prof. Galusa było stworzenie znanej w kraju i za granicą warszawskiej szkoły elektrochemii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych, jednym z najczęściej cytowanych polskich chemików. Za swoją działalność naukową był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, a także Nagrodę i Medal Marii Skłodowskiej-Curie, przyznawane przez Polską Akademię Nauk. Prof. Zbigniew Galus jest członkiem honorowym Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Prof. Adam Hulanicki jest światowym specjalistą w dziedzinie chemii analitycznej. Urodził się w 1929 roku w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie też rozpoczął pracę naukową. Opublikował ponad 250 prac naukowych. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Polskie Towarzystwo Chemiczne przyznało mu Medal Jana Zawidzkiego oraz Medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia naukowe. Prof. Adam Hulanicki był wieloletnim przewodniczącym, a obecnie jest honorowym przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Senat Uniwersytetu w Białymstoku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa prof. Galusowi oraz prof. Hulanickiemu na wniosek Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB.

W poprzednich latach godność ta została nadana  przez Senat UwB 11 innym uczonym bądź osobom zasłużonym dla uczelni: Jerzemu Giedroyciowi (1998), Ryszardowi Kaczorowskiemu (1998), Andrzejowi Wyczańskiemu (1999), Andrzejowi Stelmachowskiemu (1999), Metropolicie Sawie (2001), Marcelowi Morabito (2002), Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu (2007), Keiichiemu Yamanace (2007), Reinhardowi Seltenowi (2009), Brunonowi Hołystowi (2011), Jerzemu Wilkinowi (2011).

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)