Aktualności
Szkoły wyższe
21 Stycznia
Źródło: www.apsl.edu.pl
Opublikowano: 2020-01-21

Prof. Zbigniew Osadowski kandydatem na rektora Akademii Pomorskiej na drugą kadencję

Dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP, obecny rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku, został kandydatem Rady Uczelni do ponownego objęcia tego stanowiska w kadencji 2020–2024. Wybory odbędą się 11 marca.

Podczas posiedzenia Rady Uczelni, które odbyło się 17 stycznia, jednogłośnie przyjęto kandydaturę dr. hab. inż. Zbigniewa Osadowskiego, prof. AP na rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku na kadencję 2020–2024. Prof. Osadowski kieruje AP od 2016 roku, kiedy to wygrał w pierwszej turze głosowania z prof. Joanną Bernagiewicz. Wcześniej był prorektorem AP ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką. Ma 49 lat, z wykształcenia jest geobotanikiem. Naukowo zajmuje się biologią. Specjalizuje się w geobotanice i ochronie przyrody. Badał m.in. ekologię ekosystemów źródliskowych i torfowiskowych Pomorza. Ponadto zajmował się renaturyzacją mokradeł i modelowaniem matematycznym procesów ekologicznych.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym 4 marca Senat zaopiniuje kandydaturę Rady oraz kandydatury wyłonione przez Kolegium Elektorów. Dwa dni później Rada Uczelni, po zaopiniowaniu przez Senat, przekaże do Komisji Wyborczej swoją kandydaturę. Wybory rektora Akademii Pomorskiej odbędą się 11 marca.

Akademia Pomorska w Słupsku powstała w 1969 roku jeszcze pod nazwą Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Pod obecnym szyldem działa od 2006 roku. Struktura uczelni opiera się na trzech wydziałach: Filologiczno-Historycznym, Matematyczno-Przyrodniczym i Nauk Społecznych, na których kształci się ok. 3 tys. studentów i ponad 120 doktorantów. Na AP studiuje 183 cudzoziemców. Akademia oferuje 27 kierunków i ponad 100 specjalności na studiach I, II i III stopnia. Kadra liczy 118 profesorów, 166 doktorów, 90 magistrów oraz 143 pracowników administracyjnych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)