Aktualności
Szkoły wyższe
05 Listopada
Fot. Filip Kacalski
Opublikowano: 2018-11-05

Prof. Zbyszko Melosik doktorem honoris causa USz

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik otrzymał tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. Wyróżnienie zostało przyznane przez Senat uczelni w uznaniu wybitnych interdyscyplinarnych osiągnięć naukowych prof. Melosika oraz jego zasług dla rozwoju i popularyzacji myśli humanistycznej, w tym również na arenie międzynarodowej.

Prof. Zbyszko Melosik urodził się 25.04.1956 r. w Poznaniu, jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Socjolog edukacji i socjolog kultury, pedagog. Kierownik Zakładu Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 roku członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (pełnił tę funkcję w latach 2006-2010; 2010-2012 i pełni obecnie w kadencji 2016-2020), wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (był członkiem tego gremium w każdej kadencji od roku 1996), prezes Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej, ekspert Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek norweskiej Agder Academy of Science and Letters. Stypendysta Fundacji Fulbrighta i profesor wizytujący na University of Virginia (USA); współpracownik wielu znakomitych uniwersytetów amerykańskich, australijskich i brytyjskich. Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 zapisany w historii WSE w sposób wyróżniający.

Wielokrotny laureat Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i I Wydziału PAN przyznawanych za znaczące osiągnięcia naukowe. Promotor dziewiętnastu rozpraw doktorskich (pięciu doktorów uzyskało już stopień doktora habilitowanego).

Zainteresowania badawcze i bogata twórczość naukowa Profesora koncentrują się na społecznych konstrukcjach tożsamości, selekcyjnej i socjalizacyjnej funkcji edukacji oraz roli kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym. Odnalazły one swój oryginalny wyraz w kilkuset artykułach naukowych oraz w dziesięciu monografiach, wśród których wymienić należy: „Współczesne amerykańskie spory edukacyjne” (1995); „Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji” (1995); „Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne” (1996); „Kryzys męskości w kulturze współczesnej” (2002), „Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej” (2007), „Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy (2009), „Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności” (2013), „Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza” (2016).

Prof. Zbyszko Melosik jest także redaktorem lub współredaktorem ośmiu prac zbiorowych. Pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Studia Edukacyjne”, jest także członkiem wielu redakcji znaczących czasopism naukowych.

Pisarstwo naukowe prof. Zbyszko Melosika zasługuje na szczególne wyróżnienie, wynika bowiem z autentycznej fascynacji poznania, z użycia interdyscyplinarnej wiedzy i głębokiego humanistycznego namysłu twórczego.

Oryginalność myślenia, wnikliwość krytyczna i erudycyjny sposób pisania łączą się z oryginalnością, „migoczącej znaczeniami” formy literackiej. Znakomicie odbieranej przez czytelnika, który inspirowany emocjami Autora odnajduje w nich własny przyczynek do dyskusji o kulturze, tożsamości i edukacji. Publikacje naukowe, wielokrotnie wznawiane, służące studentom pedagogiki, socjologii, filozofii i kulturoznawstwa jako lektura obowiązkowa na wykładach i konwersatoriach, cytowane są w Google Scholar ponad 2500 razy.

Ze względu na swoje interdyscyplinarne dokonania naukowe, erudycyjne i niekonwencjonalne pisarstwo, a przede wszystkim aktywność międzynarodową, prof. Zbyszko Melosik znakomicie wpisuje się w poczet doktorów honorowych Uniwersytetu Szczecińskiego rekomendowanych przez Wydział Humanistyczny w 2018 roku.

Tytuł doktora honoris causa zostaje nadany osobom wybitnym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki i kultury. Prof. Zbyszko Melosik jest trzydziestą drugą osobą wyróżnioną przez Uniwersytet Szczeciński nadaniem tytułu doktora honoris causa. W tym zaszczytnym gronie znaleźli się między innymi: prof. zw. dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. dr hab. Leszek Kołakowski, prof. John D. Barrow, prof. Richard Pipes oraz jedyna w tej grupie kobieta, Joanna Kulmowa.

Relacja z uroczystości: http://usz.edu.pl/relacja-live-z-uroczystosci-nadania-tytulu-doktora-honoris-causa-prof-zw-dr-hab-zbyszko-melosikowi/

Biuro Promocji i Informacji USz

Dyskusja (0 komentarzy)