Aktualności
Szkoły wyższe
28 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-28

Programowanie od podstaw za milion złotych

„Programowanie od podstaw” prowadzić będzie Politechnika Białostocka w  powiecie białostockim i sokólskim. 23 czerwca w Ministerstwie Cyfryzacji podsumowano nabór projektów, które będą finansowane w ramach działania 3.2 programu Polska Cyfrowa.

Politechnika Białostocka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego  i sokólskiego”. Projekt będzie realizowany przez Wydział Informatyki PB do końca 2019 roku. Wartość projektu to ponad 1 milion zł (w tym dofinansowanie 936 140 zł, wkład własny Politechniki Białostockiej  74.100,00 zł).

Głównym celem projektu jest wprowadzenie nauki programowania (w formie zajęć pozalekcyjnych, a w dalszej perspektywie w ramach kształcenia zintegrowanego) do klas 1-3 szkól podstawowych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu białostockiego i sokólskiego. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będą mogli zdobyć umiejętności niezbędne do nauczania programowania. 140 nauczycieli i 10 pracowników bibliotek otrzyma narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć, dzięki którym dzieci mogą już od początku swojej edukacji rozwijać umiejętności związane z obsługą komputera, tabletu, robota edukacyjnego. Wsparcie merytoryczne nie zakończy się wraz z końcem szkolenia, gdyż projekt przewiduje stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń, by nauczyciele mogli rozwijać zdobyte umiejętności. – Chcemy też przekonać nauczycieli i dyrektorów  szkół do kontynuowania nauczania programowania także po zakończeniu projektu Programowanie od podstaw za milion złotych – mówi prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB.

– Szkolenie ma za zadanie nie tylko nauczyć, ale również zachęcić do dalszego poszukiwania nowoczesnych metod nauczania programowania w przyszłości.  Zwracamy uwagę, jak istotna z punktu widzenia przyszłego rozwoju dziecka jest nauka myślenia algorytmicznego, wnioskowania, rozwiązywania problemów i wykorzystywania komputera w podejmowaniu decyzji – dodaje pProdziekan ds. promocji i współpracy Wydziału Informatyki dr hab. Dorota Mozyrska. – W sumie projekt obejmie co najmniej 1500 uczniów szkół powiatu białostockiego i sokólskiego – podsumowuje Dorota Mozyrska.

– Zależy nam bowiem, by dzieci z gmin wiejskich miały takie same szanse, jak ich koledzy z większych ośrodków. To dla nich jest ten konkurs. I z tego względu państwo postanowiło wejść w ten obszar ze swoją interwencją, a użyje do tego funduszy unijnych. Dziś zamknęliśmy rundę pierwszą – zaznaczyła podczas spotkania w ministerstwie szefowa resortu cyfryzacji Anna Streżyńska.

W sumie w wyniku konkursu do dofinansowania wyłoniono 36 projektów, w których szkoleniami zostanie objętych 5 737 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 76 804 uczniów, a także 1 194 innych osób dorosłych (w tym m.in. pracowników publicznych bibliotek, domów kultury, ośrodków doskonalenia nauczycieli). Projekty będą realizowane na terenach 522 gmin w 1307 szkołach. Łączna wysokość przyznanego dofinansowania to blisko 47 mln zł – podaje Ministerstwo Cyfryzacji.

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)