Aktualności
Szkoły wyższe
01 Marca
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2021-03-01

Projekt ustawy o powołaniu Politechniki Bydgoskiej

Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie oceniło wniosek o przekształcenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Politechnikę Bydgoską. Stosowny projekt ustawy został skierowany do prac legislacyjnych.

W piątek 26 lutego w obecności rektora UTP prof. Marka Adamskiego minister Przemysław Czarnek przekazał na ręce Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera wniosek o wszczęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie nazwy uczelni na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy spełnia wymogi formalne, aby przemianować go na Politechnikę Bydgoską. Stosowny projekt ustawy kierujemy do prac legislacyjnych. W ten sposób mapa Polski wzbogaci się o nową politechnikę. Jesteśmy przekonani, że projekt uzyska zgodę większości parlamentarnej i Prezydenta RP Andrzeja Dudy – zapowiedział Przemysław Czarnek.

Powstanie Politechniki służy wzmacnianiu akademickiego potencjału Bydgoszczy i rozwojowi szkolnictwa wyższego w całym regionie. Jest również odpowiedzią na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego.

To będzie pierwsza politechnika w województwie kujawsko-pomorskim obok dwóch uniwersytetów, co wzmocni pozycję nauki w regionie  – zapewnił Łukasz Schreiber.

Temat powołania Politechniki poruszany był od wielu lat wśród społeczności akademickiej UTP. Dyskusję zwieńczyło ogólnouczelniane referendum przeprowadzone na początku lutego br. Ponad 80% głosujących opowiedziało się za zmianą nazwy. Poparcie wyraziły również Senat i Rada Uczelni. Inicjatywa spotkała się z przychylnością władz centralnych oraz lokalnych i regionalnych władz samorządowych.

Jesteśmy największą uczelnią techniczną w województwie kujawsko-pomorskim. Od samego początku istnienia kształcimy inżynierów. Trwający rok akademicki jest 70. w historii uczelni. Jubileusz jest okazją nie tylko do świętowania, ale także do podejmowania ważnych decyzji dotyczących naszej przyszłości. Taką jest niewątpliwie przekształcenie w Politechnikę, co mam nadzieję wkrótce na mocy ustawy stanie się faktem – podkreślił rektor UTP.

Obecnie w Polsce funkcjonują 22 uczelnie techniczne, w tym 14 politechnik. UTP jest największą i najstarszą państwową uczelnią w Bydgoszczy. Powstał w 1951 roku jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1964 roku przemianowano ją na Wyższą Szkołę Inżynierską. Dekadę później, po połączeniu z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu, przyjęła nazwę Akademii Techniczno-Rolniczej. Pod obecnym szyldem funkcjonuje od 2006 roku.

Na siedmiu wydziałach: Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; Hodowli i Biologii Zwierząt; Inżynierii Mechanicznej; Rolnictwa i Biotechnologii; Technologii i Inżynierii Chemicznej; Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki oraz Zarządzania kształci się ponad 5,9 tys. studentów. Mają do wyboru 34 kierunki studiów I stopnia i 20 kierunków studiów II stopnia. Szkoła Doktorska UTP posiada uprawnienia do nadawania stopnia w pięciu dyscyplinach: informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Na UTP zatrudnionych jest 566 nauczycieli akademickich, w tym 58 profesorów, 127 doktorów habilitowanych, 299 doktorów i 82 magistrów.

MK, źródło: UTP

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Marek 02.03.2021 08:36

    Bardzo dobry ruch, te tzw. uniwersytety przymiotnikowe to swoiste dziwadło. Uniwersytet, Politechnika, Akademia to są nazwy uczelni.