Aktualności
Szkoły wyższe
06 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-06

Projektowanie ubioru w Krakowie

Na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie powstaje nowa specjalność – projektowanie tkaniny i ubioru. Powstaje dzięki porozumieniu podpisanemu przez ASP z  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu „Zawód: Projektant ubioru. Realizacja programu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa”. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 studentów zainteresowanych tą specjalnością zaczęła się 22 maja. Wydział Architektury Wnętrz będzie prowadził nabór na I rok studiów II stopnia. Absolwenci specjalności uzyskają tytuł magistra sztuki oraz dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia obszarze kształcenia o profilu ogólnoakademickim na kierunku architektura wnętrz.

Jk

(źródło: ASP Kraków)

Dyskusja (0 komentarzy)