Aktualności
Szkoły wyższe
27 Listopada
Fot. Bartosz Proll/UMCS
Opublikowano: 2018-11-27

Projekty naukowe UMCS docenione

W Norymberdze odbyły się 70. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA 2018. Jest to jedna z największych europejskich wystaw tego typu. Wśród nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – srebrne odznaczenie zdobyła dr hab. Aneta Ptaszyńska wraz z zespołem.

Nasi naukowcy zaprezentowali na Targach preparaty przeznaczone do zwalczania choroby pszczół – nosemozy. Jurorzy przyznali im srebrny medal (na fot.) za opracowanie metody leczenia infekcji grzybiczej oraz wspomagania układu odpornościowego przez wzbogacenie diety zimowej owadów bakteriami z rodzaju Lactobacillus.

Z kolei pracownicy i doktoranci uniwersytetu odnieśli kolejne sukcesy naukowe, pozyskując środki na finansowanie badań. UMCS został beneficjentem ośmiu nowych projektów (OPUS 15 oraz PRELUDIUM 15), finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Laureatami zostali:

– dr Małgorzata Kołacz-Chmiel z Wydziału Humanistycznego – Edycja źródłowa XV-wiecznych zapisów sądowych powiatu hrubieszowskiego w ziemi chełmskiej, wysokość finansowania: 146 070 zł;

– mgr Rafał Muda z Wydziału Ekonomicznego – Efekt języka obcego w wysokoafektywnych decyzjach: różnice pomiędzy emocjami antycypowanymi, odczuwanymi w wyniku przewidywania i doświadczanymi, wysokość finansowania: 209 994 zł;

– prof. dr hab. Marek Tchórzewski z Wydziału Biologii i Biotechnologii – Fosforylacja rybosomalnych białek P jako źródło wyspecjalizowanych rybosomów – nowy poziom regulacji ekspresji genów u Eukariota, wysokość finansowania: 1 493 600 zł;

– prof. dr hab. Tadeusz Domański z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki – Fermiony Majorany w transporcie przez skorelowane układy nanoskopowe (konsorcjum z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wysokość dofinansowania dla UMCS: 549 500 zł;

– dr hab. Mariusz Krawiec, prof. UMCS z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki – Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Au, wysokość finansowania: 1 156 600 zł;

– dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS – Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych matryc nieorganicznych metodami in situ oraz przez neutralizację odpadowych ścieków zawierających wanadany: właściwości, oddziaływania powierzchniowe, testy katalityczne i elektrochemiczne (konsorcjum z Politechniką Poznańską), wysokość dofinansowania dla UMCS 323 000 zł;

– mgr Maciej Błotnicki z Wydziału Prawa i Administracji – Zagadnienie fałszu pieniądza na gruncie polskiej ustawy karnej i w ujęciu prawnoporównawczym, wartość finansowania: 84 828 zł;

– mgr Paweł Lesiński z Wydziału Prawa i Administracji – U źródeł niemieckiego liberalizmu: państwo w nauce Roberta von Mohla, wysokość finansowania: 81 354 zł.

Katarzyna Skałecka

Dyskusja (0 komentarzy)