Aktualności
Szkoły wyższe
26 Września
Fot. Marian Misiakiewicz
Opublikowano: 2017-09-26

PRz podpisała porozumienie z PWSW w Przemyślu

22 września rektorzy Politechniki Rzeszowskiej prof.  dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu dr Paweł Trefler podpisali porozumienie o współpracy.

Zakłada ono m.in.: wzajemną pomoc w przygotowywaniu programów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez obydwie uczelnie; promowanie wśród studentów i absolwentów PWSW możliwości kontynuowania studiów drugiego stopnia na PRz; współpracę w działaniach dotyczących innowacyjności, przedsiębiorczości oraz prac badawczo-rozwojowych; tworzenia warunków do współpracy studenckich kół naukowych; tworzenia warunków do współpracy bibliotek uczelnianych i udostępnienia zbiorów bibliotecznych Politechniki Rzeszowskiej dla studentów PWSW; umożliwienia pracownikom PWSW odbywania staży naukowych i dydaktycznych na Politechnice Rzeszowskiej; stwarzanie możliwości uzyskiwania stopni naukowych za pośrednictwem odpowiednich rad wydziałów PRz.

Anna Worosz

Dyskusja (0 komentarzy)