Aktualności
Opublikowano: 2018-02-26

PRz współpracuje ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie

Politechnika Rzeszowska będzie współpracowała ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym im. ks. Bronisława Markiewicza. Umowę w tej sprawie podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski i dyrektor szpitala Antoni Kolbuch.

 Porozumienie Politechniki Rzeszowskiej i Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie będzie dotyczyć prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych w zakresie inżynierii medycznej. Porozumienie dotyczy także wzajemnej współpracy w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów inżynierii medycznej, w tym realizacji prac dyplomowych i możliwości odbywania praktyk zawodowych w szpitalu specjalistycznym w Brzozowie.

– W ramach wspólnych badań planowane jest opracowywanie nowych rozwiązań ułatwiających proces diagnozowania i leczenia. Współpraca badawcza będzie odpowiedzią na sygnalizowane przez środowisko lekarskie, istniejące problemy medyczne między innymi z zakresu ortopedii i rehabilitacji, obrazowania, akwizycji i przetwarzania danych medycznych – mówi dr hab. inż. Sławomir Miechowicz, prof. PRz z Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej.

Szpital w Brzozowie jest czołowym ośrodkiem w Europie jeśli chodzi o liczbę wszczepianych implantów i endoprotez. Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej chcieliby prowadzić prace związane ze wsparciem ortopedii – chodzi o modelowanie i wydruk struktur, projektowanie implantów i protez, chcieliby też współpracować w zakresie fizyki medycznej.

– Współpraca Oddziału Ortopedii Onkologicznej SSPOO w Brzozowie z Politechniką Rzeszowską kształcącą studentów “inżynierii medycznej” stwarza możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności zawodowych zarówno przyszłych inżynierów jak i lekarzy w zakresie nowych technik obrazowania przestrzennego, planowania i wykonywania modeli 3D kości oraz implantów mających coraz szersze zastosowanie w medycynie. Mamy nadzieję, że  przyszłości może ona zaowocować wytwarzaniem  własnych implantów w technologii druku 3D i przyczynić się do poprawy wyników leczenia chorych z rozległymi ubytkami kości powstałymi w wyniku urazów czy też nowotworów – mówi dr n. med. Grzegorz Guzik ze Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.

Katarzyna Kadaj-Kuca

Dyskusja (0 komentarzy)