Aktualności
Szkoły wyższe
23 Marca
Opublikowano: 2020-03-23

Przedłużenie opłat i zapomogi dla studentów UG

W związku rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa z 18 marca dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-oplat-za-studia-oraz-o-mozliwosci-wsparcia-studentow rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o przedłużeniu terminu bieżących opłat za usługi edukacyjne do 30 kwietnia 2020 roku.

Zarządzenie rektora znajduje się na stronie:

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/95639/zarzadzenie_nr_28r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_19_marca_2020_roku_w_sprawie_terminow_wnoszenia_oplat_za_uslugi_edukacyjne_w_okresie.

Jednocześnie władze Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek Parlamentu Studentów UG, poinformowały studentów uczelni o możliwości otrzymania jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego w przyspieszonym trybie. Zapomoga będzie udzielana studentom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Szczegóły składania wniosków i dokumentacji zostały przekazane studentom na Portal Studenta.

Biuro Rzecznika Prasowego UG

Dyskusja (0 komentarzy)