Aktualności
Szkoły wyższe
24 Września
Źródło: KPRP
Opublikowano: 2021-09-24

Przesłanie z okazji inauguracji roku akademickiego

Liczę na to, że zbliżająca się ewaluacja okaże się przedsięwzięciem obiektywnie określającym jakość i dorobek instytucji naukowych, a płynące z niej wnioski i doświadczenia pozwolą określić kierunki dalszego rozwoju polskiej nauki – napisał prezydent Andrzej Duda w specjalnym przesłaniu z okazji rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu nowego roku akademickiego. 

W liście adresowanym do członków całej akademickiej wspólnoty prezydent nawiązał do trwającej od półtora roku pandemii koronawirusa i ograniczeń, jakie ze sobą przyniosła. Wyraził przy tym nadzieję, że w roku akademickim 2021/22 nastąpi pełny powrót do tradycyjnych zajęć, a w uczelnianych murach na nowo zagoszczą studenci.

Niewątpliwie jest to również ważny aspekt w życiu wspólnoty akademickiej, której dalsze funkcjonowanie wyłącznie w formule zdalnego nauczania trudno sobie wyobrazić – napisała głowa państwa.

Odnosząc się do misji, jaką mają do wypełnienia szkoły wyższe, wymienił nie tylko poszukiwanie prawdy czy badani i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności, ale szczególnie wyraźnie zaakcentował kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu.

W murach uczelni swoboda wyrażania myśli i wolność badań zostaje ujęta w ramy metodologii, a ich wartość powinna rozstrzygać się w trakcie pozbawionej osobistych czy ideologicznych uprzedzań dyskusji – czytamy w przesłaniu.

Andrzej Duda podkreślił znaczenie przemyślanej polityki państwa, służącej temu, aby uczelnie mogły jak najlepiej wypełniać swoje zadania. Ocenił, że w ostatnich latach w kwestii przyszłości badań naukowych i studiów wyższych w Polsce nastąpiły istotne zmiany.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w tak złożonym i wrażliwym systemie, jakim jest nauka i szkolnictwo wyższe, nawet najlepsze rozwiązania muszą być przedmiotem nieustannej refleksji. Liczę na to, że zbliżająca się ewaluacja okaże się przedsięwzięciem obiektywnie określającym jakość i dorobek instytucji naukowych, a płynące z niej wnioski i zebrane doświadczenia pozwolą określić kierunki dalszego rozwoju polskiej nauki – napisał prezydent RP.

MK

Przesłanie prezydenta RP z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/22 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)