Aktualności
Szkoły wyższe
29 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-06-29

Przy AMS powstała Rada Naukowa Morskich Elektrowni Wiatrowych

Organizacja konferencji naukowych i technicznych, współpraca z biznesem i administracją w zakresie budowy morskich farm wiatrowych – to główne zadania Rady Naukowej, która powstała przy Akademii Morskiej w Szczecinie. W jej skład weszli przedstawiciele szczecińskich uczelni i eksperci branżowi.

Podczas gdy polskie przedsiębiorstwa od dawna z sukcesem działają w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, budując elementy turbin wiatrowych, konstrukcje wsporcze czy zadaniowe jednostki pływające, instytucje naukowe i administracyjne pracują nad rozwiązaniami, dzięki którym najbliższe plany inwestycyjne nabierają konkretnego kształtu. W perspektywie kilku najbliższych lat w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej powstaną pierwsze morskie farmy wiatrowe, a na rzecz sektora MEW może powstać w Polsce nawet 77 tys. nowych miejsc pracy. Wszystko to dało asumpt do powołania Rady Naukowej Morskich Elektrowni Wiatrowych. Stanowi ona platformę integrującą osoby zainteresowane działaniami w zakresie MEW zarówno naukowo, jak i biznesowo.

Ma ona na celu zarówno skupienie wszystkich środowisk związanych z szeroko pojętą morską energetyką wiatrową, jak i popularyzowanie tego rodzaju źródeł odnawialnych. Postawione przez Radę Naukową zadania wspierają rozwój w obszarze kształcenia, propagowania, a także inicjowania przedsięwzięć gospodarczych szeroko pojętej energetyki wiatrowej, w tym lądowej – wyjaśnia dr hab. inż. Artur Bejger, prorektor ds. nauki AMS.

Dodaje, że Rada może także skutecznie wpływać na kierunki rozwoju nauki oraz kształcenie kadr i dostosowanie programów nauczania do potrzeb tego sektora. Z szansy już korzysta Akademia Morska w Szczecinie, na której już od października startuje nowy kierunek poświęcony kształceniu przyszłych specjalistów. To inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe – unikalne w skali kraju 3,5-roczne studia I stopnia. Ogólnoakademicki profil kierunku zapewni studentom uzyskanie umiejętności niezbędnych w sektorze przedsiębiorstw oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą tematyką offshore.

Rada będzie także organizować konferencje naukowe i techniczne oraz inicjować współpracę z biznesem i administracją w zakresie budowy morskich farm wiatrowych. Pierwsze posiedzenie odbyło się w czerwcu. W prace zespołu naukowców włączyło się Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej, a także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Warto przypomnieć, że ta największa branżowa organizacja ma od początku działalności siedzibę w Szczecinie.

MK, źródło: AMS

Dyskusja (0 komentarzy)