Aktualności
Szkoły wyższe
19 Kwietnia
Źródło: Uniwersytet Warszawski
Opublikowano: 2021-04-19

Przygotowania do kształcenia stacjonarnego na UW

Stacjonarne kształcenie w przyszłym roku akademickim zapowiedziały władze Uniwersytetu Warszawskiego. W specjalnym komunikacie zastrzeżono, że wyjątki od tej zasady będą wynikać z możliwości poszczególnych jednostek dydaktycznych.

Uniwersytet Warszawski jako pierwszy poinformował o planach dotyczących trybu kształcenia w roku akademickim 2021/2022. W komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej uczelni zapowiedziano przygotowania do powrotu nauki stacjonarnej. W tej samej formie mają 0dbywać się we wrześniu spotkania o charakterze integrującym dla nowo przyjętych studentów.

Realizacja powziętego planu będzie jednak uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących za kilka miesięcy przepisów prawa, w szczególności uregulowań związanych ze zwalczaniem epidemii oraz kształtujących system szkolnictwa wyższego, których wypracowanie uniwersytet gotowy jest wspierać – zastrzegły władze UW.

Przy podejmowaniu decyzji kierowano się nie tylko wskazówkami kierowników poszczególnych jednostek dydaktycznych, według których część efektów uczenia się jest trudna do osiągnięcia w trybie zdalnym, ale także trudnościami psychologicznymi, jakie rodzi ta forma nauki. Dodano, że wyniki przeprowadzonych na uniwersytecie ankiet potwierdziły zasadniczą wolę powrotu społeczności akademickiej do kształcenia w murach uczelni.

W komunikacie zaznaczono, że innowacje, które w ciągu minionego roku sprawdziły się w dydaktyce, nadal będą wykorzystywane i rozwijane. Wśród nich są wykłady prowadzone w trybie zdalnym z jednoczesnym nagraniem obrazu i dźwięku, który umożliwi studentom mającym w tym czasie zajęcia asynchroniczne zapoznanie się z takim wykładem.

Wsłuchując się w wewnętrzny głos uczelni, władze rektorskie zdecydowały, że kształcenie w przyszłym roku akademickim na Uniwersytecie Warszawskim z zasady będzie stacjonarne, chyba że konieczne okaże się wprowadzenie wyjątków wynikających z uzasadnionych potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek dydaktycznych – napisano w podsumowaniu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)