Aktualności
Opublikowano: 2017-11-29

Przygotowania do służby

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach współpracować będzie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Siedlcach. Stosowne porozumienie podpisane zostało przez prof. dr hab. Tamarę Zacharuk, rektor UPH i ppłk. mgr. inż. Michała Oździńskiego, reprezentującego WKU.

Dwustronna umowa wspierać będzie działania służące krzewieniu wśród młodzieży akademickiej postaw patriotycznych, a także popularyzowaniu szeroko pojętej tematyki historycznej, włączając w to zagadnienia związane z tradycją i sukcesją polskiego oręża.

Oba podmioty zadeklarowały ponadto chęć kooperacji służącej podniesieniu estymy polityki obronnej naszego państwa, co łączyć się ma z jednoczesnym modelowaniem pozytywnego obrazu Sił Zbrojnych RP i promowaniu wizerunku Wojska Polskiego. Jako jeden z celów sformalizowanej umowy strony przyjęły także postulat obejmujący potrzebę wspierania społecznego zaangażowania, po pierwsze w proces edukacji obronnej, po drugie w rozwój kultury fizycznej oraz kompetencji wojskowych, po trzecie wreszcie w przygotowanie młodzieży, szczególnie tej studiującej na kierunku bezpieczeństwo narodowe, do obrony ojczyzny.

Zarówno UPH, jak i WKU kolektywnie ustaliły, że ich współpraca przenikać będzie obszar odpowiedzialny za realizację programu kształcenia wojskowego studentów, odbywającego się w ramach Legii Akademickiej. Synergia celów zakłada ponadto spożytkowanie potencjału tkwiącego w zasobach kadry akademickiej uczelni na potrzeby służby w Siłach Zbrojnych RP, a szczególnie w Wojskach Obrony Terytorialnej czy Narodowych Siłach Rezerwowych.

az

(źródło: uph.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)