Aktualności
Opublikowano: 2017-09-21

Przykład optymalnej współpracy

Wojskowa Akademia Techniczna rozpoczyna współpracę ze spółką H. Cegielski-Poznań SA. Stosowne porozumienie podpisane zostało ze strony uczelni przez rektora-komendanta płk. Dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, prof. WAT. Spółka reprezentowana była przez wiceprezesa Zarządu ds. restrukturyzacji Bogdana Pilcha oraz prokurenta Wojciecha Więcławka.

Parafowana umowa obu jej stronom dostarczyć ma konkretnych korzyści. Urealnić je mają wspólnie prowadzone prace badawczo-rozwojowe, kolektywne starania o dofinansowanie projektów obejmujących obszar technologii obronnych, a także powstała dzięki temu sposobność wdrażania wytworzonych w WAT urządzeń. Bilateralna kooperacja pozwoli uczelni wdrożyć nowe linie kształcenia, prowadząc do uruchomienia takich kierunków i specjalności, które będą odpowiedzią na generowany przez spółkę popyt na profesjonalnych specjalistów z różnorodnych dziedzin nauki i techniki. W ten sposób skonstruowana koncepcja współpracy gwarantować będzie studentom WAT dostęp do staży, praktyk zawodowych, doktoratów wdrożeniowych, a w przyszłości da szansę znalezienia zatrudnienia w zakładach Cegielskiego. HCP zyska z kolei wgląd w innowacyjne rozwiązania i skorzysta z przygotowanych zasobów personalnych w postaci wykwalifikowanej, dostosowanej do potrzeb firmy, kadry. Finalnie tego typu działania pozwolą uczelni wykształcić absolwentów dopasowanych do wymagań współczesnego rynku, a spółce umożliwią wypracowanie przewagi technologicznej nad istniejącą konkurencją oraz uzyskanie stabilnej pozycji w gospodarce.

Zawarte porozumienie realizowane będzie w ramach WAT głównie przez Wydział Mechaniczny, a jego inicjacja stanowić ma początek dalszej, wszechstronnej współpracy między sygnującymi umowę stronami.

az

(źródło: wat.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)