Aktualności
Opublikowano: 2018-04-09

PŚ wspierać będzie licealistów z Jastrzębia-Zdroju

Politechnika Śląska współpracować będzie z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju, działającym w Zespole Szkół nr 1.

Umowa regulująca zasady współdziałania w obszarze naukowym oraz dydaktycznym parafowana została przez prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, rektora PŚ i Patryka Mochnacza, dyrektora Zespołu Szkół Nr 1. Dzięki podpisanemu porozumieniu śląska uczelnia m.in. obejmie naukowy patronat nad klasą eksperymentalną, w której realizowany jest program zawierający zarówno elementy rozszerzonej matematyki, jak i wiedzy zaczerpniętej z poziomu akademickiego. W ramach kooperacji dojdzie ponadto do wymiany kadrowej między grupami uczniów i studentów. Ci pierwsi otrzymają szansę uczestnictwa w różnorakich zajęciach odbywających się na uczelni, ci drudzy natomiast skorzystają z możliwości zaliczenia szkolnych praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych.

Cała inicjatywa pomyślana została w ten sposób, by obie strony podzieliły się posiadaną wiedzą i jej praktycznym zastosowaniem, przyczyniając się tym samym do rozwoju zainteresowań i umiejętności wszystkich zainteresowanych.

az

(źródło: polsl.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)