Aktualności
Szkoły wyższe
28 Czerwca
Źródło: www.pum.edu.pl
Opublikowano: 2019-06-28

PUM otrzymał rekordową dotację na rozbudowę i modernizację infrastruktury

Dotację w wysokości 590 milionów złotych na rozbudowę i modernizację infrastruktury otrzymał Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. To największe finansowe wsparcie od państwa w historii uczelni.

Symboliczny czek przekazał władzom uczelni Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Senatu PUM. Wzięli w nim udział także: Łukasz Szumowski, minister zdrowia; Joachim Brudziński, poseł do Parlamentu Europejskiego; Krzysztof Kozłowski, sekretarz stanu w MSWiA; posłowie, senatorowie, wojewoda zachodniopomorski, dyrektorzy jednostek, władze uczelni, studenci.

– Mamy ugruntowaną pozycję najlepszej uczelni na Pomorzu Zachodnim – mówił prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM. – Jesteśmy także jednym z liderów nauki w Polsce. Pomimo takiego potencjału byliśmy do niedawna pomijani i marginalizowani. Dopiero od trzech lat możemy liczyć na wsparcie naszych starań o zwiększenie potencjału uczelni. Jednak absolutnie przełomowy, epokowy i rzutujący na kolejne pokolenia projekt, inaugurujemy dzisiaj.

Minister zdrowia i rektor PUM podpisali umowę na realizację zadania „Rozbudowa wraz z modernizacją PUM i SPSK nr 1 PUM w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych”.

– Będzie to ważny ośrodek dla całej Europy – przekonywał premier Mateusz Morawiecki. – Nasza inwestycja to również inwestycja w zdrowe polskie społeczeństwo. Chcemy, żeby PUM świadczył najnowocześniejsze, najlepiej sprawdzone usługi dla pacjentów. Zdrowe społeczeństwo jest naszym celem. Tak samo, jak zrównoważony rozwój, również poza wielkimi ośrodkami akademickimi. Nauka ma być podstawowym przyczółkiem rozwoju gospodarki polskiej, również na kolejne dekady. Ci, którzy starają się wdrażać różne pomysły gospodarcze, wiedzą doskonale, że nauka jest w awangardzie rozwoju, a więc inwestowanie w służbę zdrowia, w naukę, jest najlepszą inwestycją na przyszłość.

– W Uniwersyteckim Centrum Onkologii będą opracowywane nowe terapie i nowe leki – dodawał minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Inwestujemy w naukę i poprawiamy jakość służby zdrowia. Chcielibyśmy, żeby ten uniwersytet był wizytówką super dobrych praktyk klinicznych, dobrych praktyk badawczych i jest. Ale bez wsparcia finansowego nie da się robić nauki i nie da się robić dobrej kliniki.

Dzięki otrzymanym środkom, w latach 2019–2025 PUM wybuduje m.in. nowoczesny ośrodek kliniczno-dydaktyczno-badawczy, Centrum Onkologii oraz Oddział Pediatrii i Żywienia. Przebudowane i zmodernizowane zostaną także Oddziały Hematologii i Onkologii Dziecięcej, utworzone będzie Centrum Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi oraz przykliniczne poradnie specjalistyczne. Za pięć lat przy ul. Unii Lubelskiej 1 powstanie nowoczesny ośrodek medyczny o znaczeniu międzynarodowym.

Źródło: PUM

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)